Kategoriarkiv: Bestyrelses Information

Bestyrelses Information

Ny kasserer i DSB-ASF

Kære skyttekammerater,

Per medio september har Skytteklubben DSB-ASF en ny kasserer.
Dette skyldes at, den på sidste generalforsamling udpegede, kasserer er trådt tilbage.

Ved ekstraordinært bestyrelsesmøde har det ikke været muligt at udpege en afløser blandt suppleanterne. Mødets referat kan indses i skytternes hus.

Bestyrelsen har udpeget Martin Lyngholm Hansen som ny kasserer, der har overtaget posten.

Den afgåede kasserer, Bitten Pabst, har bedt mig om at viderbringe dette budskab.

 

På bestyrelsens vegne

Tim Engel //Sekretær, DSB-ASF
Møllevejen 19
8000 Aarhus C

Kære medlemmer i DSB-ASF

Jeg har valgt at trække mig som kasser. Fordi dette sker midt imellem to generalforsamlinger, skylder jeg jer at forklare hvorfor.

Jeg taget beslutningen om at trække mig grundet at jeg stadig ikke har modtaget noget fra den tidligere kasser. Jeg har ikke lyst til at aflevere et årsregnskab hvor jeg ikke har halvdelen af bilagene. Selvom bilagene skulle komme på et tidspunkt, har jeg ikke lyst til at blive ved med at vente, da jeg ærligt havde regnet med at regnskabet på nuværende tidspunkt, 5 måneder efter generalforsamling. Jeg har hele tiden haft et indtryk af at samarbejde godt med den tidligere kasser, men overdragelsen er gang på gang blevet udsat af forskellige årsager. 

Jeg har igennem hele perioden haft et rigtig godt samarbejde med hele bestyrelsen og er derfor også ked af at måtte gå. Men når forudsætningerne er som de er med at få overdraget den første del af regnskabet, så har jeg mistet alt lyst til kasserarbejdet. 

Jeg håber at den nye kassér vil have mere succes, og jeg håber på jeres forståelse.

Med venlig hilsen
Bitten Pabst

Skytternes Hus – Skitser

Hermed skitser på det nye – Skytternes hus.

Vedhæftede filer indeholder:

  • Foreløbig planskitse 1:200
  • Foreløbig situationsplan 1:500
  • Håndskitse af fugleperspektiv ved ankomstsiden

2015-0826 Plan_200
2015-0826 Situationsplan_500
2015-0826 Perspektiv

Husk der er Torsdag den 27. august kl. 19 holdes der et orienterings møde om det ”Nye Skytternes Hus”.

Mødet afholdes i det gamle ”Skytternes Hus”

Våbeneftersyn

hermed indkaldelse til våbeneftersyn i DSB/ASF.

Den laves i uge 43 altså fra den 19.-22. oktober fra kl. 19-21.30
Alle private våben skal vises i klubben. Hvis du er forhindret i uge 43, skal du have lavet en aftale inden uge 43.

Der er pt. efter Conventus, hvor jeg kan se hvem der har betalt kontingent for 2015 38 medlemmer der endnu ikke har betalt for 2015.

Det kan ske på www.DSBASF.dk eller på konto 2264 267120110. (husk her navn og fødselsdato)
Hvis du bruger hjemmesiden, så får du automatisk en kvittering, som kan bruges sammen med våbenpåtegningen. Så det er absolut bedst, hvis du anvender denne mulighed.

Kontingenten for 2015 skal selvfølgeligt være betalt, inden du kommer med dit våben.

mvh
Finn