Hvad er ‘Klubben’

Hvad består Skytteklubben DSB/ASF af?
Hvilke skydninger kan man deltage i?
Hvilke stævner er der?

Svarene på disse spørgsmål, og på mange andre spørgsmål, får du her.
Det er ikke nogen formel skrivelse, men kun en uforpligtende information.
Alligevel håber vi, at du føler dig bedre orienteret efter endt læsning.
Yderligere oplysninger kan fås ved formanden eller på skydebanerne.

Læs mere:

Skydebaner:

Vintersæson:

Sommersæson:

Historie: