Skydning om sommeren

Skydninger om sommeren

Sæson ca. 15/4 til 15/9
Skydning på 25 og 50 meter pistol, samt 50 meter riffel foregår på:

Vester Eng Skydebaner, Vester Engvej, 8210 Århus V, Tlf.: 86 10 09 56
Skydning på 200 og 300 meter riffel foregår på:

Århus Skydebane – Skibby, Højbyhus 1 A, 8462 Harlev J, Tlf.: 86 94 17 77

Vester Eng Skydebaner:

Åbningstider kan ses her. Voksne riffel/pistol: (riffel over 16 år, pistol over 18 år.)

Åbent for skydning for alle med eget våben, mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.

Skytteklubben DSB/ASF sælger skiver og patroner således:
Kassevagt for pistol: mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.
Kassevagt for riffel: tirsdag, onsdag.
Klubvåben udlånes af kassevagten, og kan lånes indtil lukketid.

Nyere skytter kan træne sammen med børnene på finpistol torsdag med trænerhjælp, i det omfang der er plads.

Veteraner (over 55 år) tillige skyde onsdage.

Børn

Riffel: Onsdag. Forældre kan skyde efter børnene.
Pistol: Mandag.

25 meter pistol

Voksne: (Over 18 år)

Der skydes forskellige programmer med cal. 22. og op til grovvåben cal. 38.
DGI Veteraner (Over 55 år) må skyde med tohåndsfatning. DSkyU Veteran 3 (Over 65 år) må skyde med tohåndsfatning.

50 meter pistol

50 meter fripistol er et rent DSkyU program.

50 meter riffel

Ligesom indendørs, er der en “stor” DGI skive og en “lille” DSkyU skive. DGI skyder med standardrifler, mens man i DSkyU også må skyde med fririfler. Klasseinddelingerne er som indendørs, men skydestillingerne er anderledes:

Børn skyder liggende med geværstøtte, og albuerne i jorden.
Junior, damer og åben klasse skyder liggende med remstøtte, eller fritstående med geværstøtte.

Veteraner kan vælge mellem 3 skydestillinger:

  • Liggende med rem og albuestøtte
  • Stående ved bord med rem og albuestøtte
  • Fritstående med geværstøtte

Ungskytter og seniorer skyder i tre skydestillinger: liggende med remstøtte, knælende og fritstående.

Det gælder også her, at der både lokalt og ude i landet, arrangeres mange konkurrencer som du kan deltage i.

Langdistance skydning

Langdistance skydning skydes på Århus Skydebaner, Skibby.
Ligesom indendørs, er der en “stor” DGI skive (200 meter) og en “lille” DSkyU skive (300 meter). DGI skyder med standardrifler, mens man i DSkyU også må skyde med fririfler. Klasseinddelingerne er som indendørs, men skydestillingerne er anderledes:

Børn skyder liggende med geværstøtte, og albuerne i jorden.
Junior, damer og åben klasse skyder liggende med remstøtte, eller fritstående med geværstøtte.

Veteraner kan vælge mellem 3 skydestillinger:

  • Liggende med rem og albuestøtte
  • Stående ved bord med rem og albuestøtte
  • Fritstående med geværstøtte

Ungskytter og seniorer skyder i tre skydestillinger: liggende med remstøtte, knælende og fritstående.

Det gælder også her, at der både lokalt og ude i landet, arrangeres mange konkurrencer som du kan deltage i.