Våbeneftersyn

Våbeneftersyn hos DSB/ASF

Alle skytter med eget/egne våben indkaldes årligt til våbeneftersyn.

Du skal have efterset dine våben hvert år. Når tiden er inde, vil du modtage indkaldelse til eftersyn. Huske sikkerhedspløk.

Kontrollen foregår i Skytternes Hus i uge 43 fra mandag til torsdag 18.00.til 22.00 (hvert år).
Her kan du også få gode råd om, hvordan du vedligeholder dine våben.

Har du ikke mulighed for at komme, SKAL du lave en aftale med formanden.

Bliver våbnet ikke kontrolleret kan det ende med en indberetning, til politiet, om ulovlig våbenbesiddelse.