Formandens Nyhedsinfo nr. 3 2023

Våbeneftersyn

Alle der har våben registreret i klubben skal vise dem frem i uge 43.

Det er som sædvanligt fra mandag kl. 19 til torsdag kl. 21.30 og fra kl. 19 tirsdag og onsdag.

Hvis du vil afmelde dit våben, kan du aflevere den til mig og jeg sørger for at Politiet får den i hænde.

Onsdagsspisning

Astrid leverer igen fra uge 41 mad.

Det vil blive kl. 18.30 der vil være servering.

Pris er 50,- og skal bestilles senest kl. 9 på nummer 26404010

Opslag om menu vil hænge på væggen ved køkkenet.

Opstart i Skytternes Hus

Der kan købes ammunition og lånes våben som sædvanligt tirsdag og onsdag med pistoler og mandag og torsdag for riffelskytter

Hvis du har brik og egnet våben, så er huset åbnet 24/7.

Børn riffel er onsdag kl. 17.30

Ekstra træning med Anna er mandag kl. 16.45

Træning for alle medlemmer          

Der er fortsat træning for alle vores medlemmer tirsdag og torsdag med Frederik Larsen på pistolbanerne fra kl. 16.30 til ???

Mandag og onsdag er det for alle vores medlemmer mandag og onsdag med Anna Nielsen for riffelskytterne fra kl. 16.30 til ???

Fra 16.30 til 18.30 er det primært for unge under 20.

Så se at komme ud af starthullerne.

Nyheder

Hvis du ønsker dig info fra DGI, så skal du gå ind på hjemmesiden www.pletskud.dk. Hver kan du også se stævner i dgi regi.

Hvis du er interesseret i Dansk Skytte Union, så er det på www.skytteunion.dk og vælg riffel eller pistol

Hjælpere til firmaarrangementer og polterabend søges

Hvis du har lyst til at hjælpe 2-3 timer en gang i mellem, så søges der 2 hænder og lidt lyst

Riffel                  Claus laursen                              24688091

Pistol:                Peter Madsen                             24273617