Indbetaling – Nyt medlem – Kontingent

Dette er en elektronisk indmelding.

Herefter betales kontingent, efter der er udsendt en meddelelse (SMS eller mail) fra skytteklubben (næste år).