Polterabend – firmaarrangement

Polterabend – firmaarrangement

Prøv skydning til jeres Polterabend eller firmaarrangement i Skytternes Hus – Århus.
Der er mulighed for skydning med riffel og/eller pistol.

Polterabend

Pistolarrangement (Kun cal. 22)

Polterabend pistol til kr. 250,- per person varer ca. 2 ½ time og består af en kort gennemgang af sikkerhed og skydningens grundprincipper (skydestilling, håndfatning, sigte, aftræk og åndedræt).Herefter skydes der prøveskud med cal. 22 pistol, inden deltagerne kommer til at konkurrere indbyrdes. Efter endt konkurrence får deltagerne mulighed for at prøve nogle få skud med 2 større kalibre.Polterabend riffel til kr. 175,- per person varer ca. 1 ½ time og består som ovenfor nævnt af gennemgang af sikkerhed og skydningens grundprincipper. Herefter får deltagerne prøveskud, inden de kan konkurrere indbyrdes. Riffelskydning foregår udelukkende på cal. 22.

Et cal. 22 arrangement til kr. 175,- per person varer ca. 1 ½ time og består af gennemgang af sikkerhed og grundprincipper, hvorefter deltagerne efter nogle prøveskud konkurrerer indbyrdes.

Riffel arrangement (Kun cal. 22)

Med riffel til kr. 200,- per person varer ca. 1 ½ time og består som ovenfor nævnt af gennemgang af sikkerhed og skydningens grundprincipper. Herefter får deltagerne prøveskud, inden de kan konkurrere indbyrdes.

For nærmere information kontakt ‘Polterabend Pistol/Riffel‘, og gerne i god tid så er størst chance for at en instruktør kan være disponibel.