Skytteklubben DSB Aarhus

DSB 1948

D.S.B. Skytteklub, Århus, blev stiftet den 10. december, 1948 efter at der, allerede i midten af maj måned, blev udsendt en indbydelse til alle de daværende jernbanesportsklubber landet over, om at man ville holde en udtagelsesskydning for jernbaneskytter, men henblik på et Nordisk Jernbane mesterskab i Stockholm i juli måned. Da Boldklubben DSB ikke havde skytter, fandt formanden, Hans Thomsen, ud af, at der måtte være nogle skytter blandt personalet og fandt frem til 5 på værkstedet, som var medlem af en skytteforening. Alle 5 rejse til udtagelse i Slagelse, og det lykkedes de 4 at skyde sig på holdet til Stockholm; det var E.G. Sørensen, Vagn Boldsen, Svend Rasmussen og E. Chirholm.

Efter denne udtagelsesskydning, blev der indkaldt til et møde i Fredericia om oprettelsen af et skydeudvalg indenfor Danske Jernbaners Idrætsforbund og her blev H. Lindahl, København, formand og Svend Rasmussen, Århus, blev indvalgt til at varetage området nord for Århus.

Det gav stødet til, at man begyndte at arbejde med enten at optage skytter i Boldklubben DSB, eller om man skulle starte en ny forening af jernbaneskytter.

Boldklubben var ikke særlig interesserede i at få en ny gren på programmet, og skytterne ville også helst være sig selv.

Formanden for Boldklubben DSB, Hans Thomsen, udsendte en indbydelse til et møde den 18. november, angående skytters optagelse i Boldklubben, eller oprettelse af en selvstændig klub. Der mødte 40 jernbanemænd til dette møde i den røde stue på banegården, og alle deltog i en livlig diskussion om de to problemer, og udfaldet af diskussionen blev nedsættelse af et 3 mands udvalg, bestående af Erik Lumbye Andersen, Vagn Boldsen og Svend Rasmussen, som skulle udarbejde et forslag til nogle love, og derefter indbyde til stiftende generalforsamling.

Dette kunne allerede finde sted den 10. december 1948, og der mødte 31 interesserede op, og man valgte E. Lumbye Andersen til dirigent. Han fik nok at se til under den ofte livlige debat om, hvad man skulle kalde den nye klub, men det lykkedes at finde frem til navnet DSB’s Skytteklub, Århus, og det blev besluttet, at man straks indmeldte klubben i DDSG&I samt DJIF.

Den første bestyrelse så således ud; Formand Svend Rasmussen, næstformand A.S.V. Stjer, kasserer Svend Loft Nielsen, Vagn Boldsen og H. Herskind. Af de 31 medemmer, som indmeldte sig den første aften, er der stadig 3, der har været med siden; E.G. Sørensen, Knud Vejlin og Svend Rasmussen. Amtsformanden Niels Kjær, som deltog i mødet, tildelte klubben 300 stk. salonpatroner og et tilbud om at købe en salonriffel hos Brabrand Skytteforening til 120,00 kr. Takket være Eigil Chirholm, som de første par år hver uge solgte amerikansk lotteri, fik vi hurtigt så mange penge i kassen, at vi var i stand til at købe denne riffel, og det blev snart til flere rifler.

DSB 1949

Klubbens arbejde startede med 15 m skydning i Håndværkerforeningen i Paradisgade, hvor der var 5 skivetræk med markørgrav, een aften om ugen sammen med en af de foreninger, der i forvejen skød der. Vi fik 2 baner de første gange om mandagen, men flyttede senere til torsdag sammen med Christiansbjerg Skytteforening.

Der var 26 skytter, der fuldførte det første kvartal. E.G. Sørensen vælges til bestyrelsen.

Den 12. maj tog mange af klubbens medlemmer med toget til Skanderborg for at deltage i den første 200 m skydning, hvor man skulle træne med de 25 stk. patroner, der var blevet tildelt af amtsforeningen til hver skytte i maj måned, men med løfte om, at der nok kunne blive 50 stk. i juni. Da dette ikke rakte ret langt, lånte vi 3 tyske rifler og købte 1000 stk. tyske patroner for at komme i bedre træning, for der skulle jo være Nordisk mesterskab i Bergen dette år. Da man ikke rigtig syntes, det var sagen at tage til Skanderborg, søgte man om tilladelse til at træne på hærens baner i Skæring, (dengang var der langt derud.) Hver anden uge cyklede nogle sammen derud, andre kørte i rutebilen sammen med mor og barnevogn. Da vi skød på 300 meter fik vi en fin træning, hvilket da også viste sig, da udtagelsen fandt sted. Der kom 6 skytter med fra DSB i Århus, da var vi ikke populære hos de andre jernbaneskytter.

Ved Nordisk mesterskab blev Vagn Boldsen nr. 11. Og ved Danske Jernbaner Idrætsforbunds første danske mesterskaber på Seden skydebaner ved Odense blev Robert Sørensen klubbens første danske mester i klasse B.

DSB 1950

Lysten til at skyde med fririffel blev gjort til virkelighed, ved at man byggede et Otterup salongevær om til en fririffel. Det bevirkede, at mange af skytterne gjorde det samme.

Da det blev lidt besværligt at tage til Skanderborg, tog man til Skæring hver anden søndag.

28. April vælges Robert Sørensen ind i bestyrelsen og Boldsen blev genvalgt.

DSB Skytteklub blev i dette år indmeldt i Jyllands Skytte Forbund.
Ved udtagelseskydningen i Odensen blev 4 af DSB Skytteklubs medlemmer udtaget til Nordisk Jernbane Mesterskab, som fandt sted i København, bedste Århus skytte blev E.G. Sørensen, der blev nr 17. bedste

Nogle af deltagerne ved Mesterskabet.

Bedste placering ved dette års danske Jernbane Mesterskab blev en 2. plads til Lumbye Andersen.

DSB 1951

Ved klubbens første deltagelse i et jysk mesterskab i Århus blev det til en 4. plads, idet 5 skytter opnåede 1872 point.

Dansk Skytte Unions 15 meter danske mesterskab i København havde for første gang deltagelse af DSB skytterne fra Århus, det blev til en 15. plads med 1862 point.

Et stort skydebaneanlæg på 10 stk. 200 meter baner ved fiskehuset ser dagens lys, indvielsen finder sted i slutningen af 1950. Den 10 maj er det hele styrtet sammen og 11.400 kr. er tabt på gulvet. Denne skandale kom til at ramme skytterne i mange år fremover.

Bestyrelsen ville stille forslag om at optage kvinder og børn i klubben, det skulle konfirmeres i 1952. Charles Jensen vælges til bestyrelsen og ud gik Loft Nielsen.

Den 17. juli vandt DSB sin første vandrepræmie, i en 15 meter udendørs konkurrence i Højbjerg, efter at have vunder 3 år i træk – N.P.N. Nielsens mindefad.

Den 26. september var den skydebanesagkyndige ude at se på et areal ved Frichs til en 50 meter bane. Dette kunne godt indrettes – uden blænder, når blot der blev sat vagtpost ud, når kornet på marken var høstet.

Ved vores stiftelsesfest den 8. december deltog V. Eskekilde fra Assens. Han gav klubben et sølvpokal som vandrepræmie til klubbens mesterskaber.

For at gøre det lettere for skytterne havde klubben dette år lejet sig ind hos Aarhus Skytteforening på Kolkjærgaard.

DSB 1952

For første gang begyndte DSB at træne på 200 og 300 meter banerne på Vesterenggård.

Den 24. april blev formanden genvalgt, og det samme for Robert Sørensen og V. Boldsen. Nyvalg af E. Hindby. Optagelse af damer og børn vedtaget, og børnene kunne forblive i klubben efter deres 18. år.

Samme år lejede vi et areal ved Frichs til at bygge en 50 meter bane på. Statsbanerne ville kun give en kontrakt på et år ad gangen til Frichs banen; det tog vi imod.

Til brug som skydehus søgte vi værkstedchef P.A. Pedersen om køb af en de gamle personvogne med mange døre i siden, og som altid var P.A. Pedersen venlig stemt og forærede en stor vogn.

Vognen på vej til 50 m banen med kranvogn nr. 2.

Men da den skulle fjernes inden 10. maj, skulle det gå stærkt. Det blev en besværlig transport og det var et held vi havde lavet en akkord med Zonen på 250.00 kr. for at slæbe skydehuset fra Godsbanen og derud. Det kostede 2 kranvogne, der ikke kunne holde til den transport. Under politieskorte kørtes den ud på marken. Vi startede lørdag kl. 14, og den var på plads onsdag kl. 22.

Efter en travl sommer kunne man indbyde til indvielsen den 2. august. Ved indvielsen deltog P.A. Pedersen, Garnisonskommandanten, Eskilde samt formændene fra de Århusianske klubber.

Skydehus med 10 standpladser

Færdig bygget 50 meter skydehus med 10 standpladser.

Søndag den 3. august brød vi Aarhus Skytteforenings sejrsrække ved 200 meter Amtsmesterskabet, da B.H. Andersen blev mester i klasse B.

Stiftelsesfesten blev for første gang afholdt i Marketenderiet, Augustenborggade. Det blev til mange års gode fester der.

Ved det danske mesterskab for jernbaneskytter vandt vi for første gang det individuelle mesterskab ved E.G. Sørensen med 279 point.

Ved det Nordiske Mesterskab i Göteborg blev E.G. Sørensen bedste Århus-skytte med 208 point.

DSB 1953

Den 28. april blev Cramer valg til kasserer og E. G. Sørensen blev genvalgt til bestyrelsen sammen med Anton Sørensen.
Forholdene i Håndværkerforeningen var ikke tilfredsstillende for de mange skytter vi var blevet, så vi ledte med lys og lygte for at finde noget andet. Ved stor hjælp af overbanemester Jørgen Jensen fik vi et lokale under Østbanegården, hvor vi, efter at 4 jernbanevogne med affald var fjernet, kunne gå i gang med at indrette 4 stk. 15 meter baner. Vi skulle selv skaffe kuglefang og skivetræk, resten hjalp Statsbanerne med.

Den 15. Juni fik vi en fane fra Danmarkssamfundet.

I Juli måned tog 10 mænd og 8 damer til Gävle nord for Stockholm til et udvekslingsbesøg med en daværende jernbaneklub.

Østbanen 1953. De 4 første baner

Ved Byskyttestævnet i Nykøbing Mors d. 11 august blev E.G. Sørensen nr. 2 med 275 points, den 12 september blev E.G. Sørensen dansk jernbane mester med 276 points.

Den 28. september kunne der holdes indvielse af 15 m anlægget. Det var de første baner uden markørgrav. Man brugte cykelhjul til at trække skiverne frem og tilbage med.

Der var faneindvielse ved 5. årsfesten den 5. december med Niels Kjær, V. Eskekilde og Sv. Rasmussen til at slå sømmene i.

DSB 1954

Ved Jyllandsmesterskabet i Århus på 15 meter, fik vi vor første jyske mester i dameskydning ved Rosa Nielsen med 363 point det samme havde Krista Rasmussen. I denne vintersæson blev der brugt 27.000 salonpatroner. E.G. Sørensen blev jysk mester på 50 meter fripistol i Vingsted skydebaner

29. April tilbød formanden at trække sig, men blev genvalgt. Endvidere var der forslag om at udvide bestyrelsen med 2 mand til 7. Det faldt, i stedet valgte man at oprette et skydeudvalg. B.H. Andersen og V. Boldsen blev valgt – ud går Robert Sørensen.

Skytteklubben skulle næste sommer være værter ved Nordisk Jernbane mesterskab, en meget stor opgave, men der var god opbakning fra klubbens medlemmer.

Der var genbesøg af skytterne fra Gävle.

Ved vores første byskyttestævne som selvstændig klub fik vi en 6. plads.

Kontrakten med Statsbanerne på Østbanen var i hus. 10,00 kr. om året med lys. Desværre havde man kun kakkelovn de første år, og Krista cyklede ud mandag eftermiddag og fyrede op, så der var varmt til kl. 19.

Ved Dansk Skytte Unions danmarksmesterskab i Vingsted blev Krista Rasmussen nr. 2 i 50 meter stående med 318 point.

Ved vor stiftelsesfest d. 4 december fik E.G. Sørensen sit 3. spænde til friskyttemedalje, og klubben fik sit første æresmedlem idet V. Eskekilde blev udnævnt og fik overrakt klubbens banner, som var håndmalet af B. H. Andersen.

DSB 1955

Vi skulle ikke mere end 12 dage ind i det nye år, før Eskilde var blevet syg og døde den 12. januar. Klubben medtog en flot sølvpokal, der senere blev udsat for bedste sportslige præstation hvert år. Ved de jyske mesterskaber på 15 meter i Viborg blev Oda Hansen dame-mester med 376 point, og fik senere sølvpokalen for 1. år.
Den 17. juli oprandt dagen for det første Nordiske Jernbane mesterskab i Århus. Det blev travle dage, men også uforglemmelige. Hindahl skrev, at alle må beundre det sammenhold, eksemplariske kammeratskab og samarbejde, der her finder sted. Bedste Århus skytte blev Vagn Boldsen på en 11. plads med 233 point.

Nordisk Jernbane Mesterskab 1955 på 300 meter på Vestereng.

Bestyrelsen udvides fra 5 til 7 mænd. Valgt blev Aage Thomsen, J. S. Nielsen og Villy Pedersen. Formanden oplyste at der i vinteren 54/55 var blevet brugt 37.000 stk. salonpatroner.

DSB 1956

Den 8. april fik klubben sin første Danmarksmester ved Oda Hansen på 15 meter riffel i København med 377 point. Det var første gang at det blev vundet af en skytte udenfor København.

Den 28. april vedtog man at oprette en børneafdeling, der ledes af Svend og Krista. Der var 6 børn fra første start.

Ved amtets 90 års jubilæum overraktes klubbens æresnål til amtsformand Niels Kjær.

Den 18. juli blev alle rifler stjålet og senere fundet i Brabrand sø.

Ved DJIFs 10 års dag får Svend DJIFs ærestegn. Svend Hvass vælges.

Oda Hansen vandt også et DM på 50 meter stående i Vingsted.

50 meter. Lige før præmierne skulle deles ud.

DSB 1957

Det blev til 2 Danske mestre, på 15 m riffel for damer igen Oda Hansen og på 50 m fripistol E.G. Sørensen.

Der var ved at opstå en sammenslutning af skytter, der skulle hedde Marselisborg, DSB var afventende.

Man vedtog af slette “s” i DSBs Skytteklub. Der blev installeret fjernvarme på 15 banen. Politiets skytter fik lov at træne på 15 meter.

VBF fik tilladelse til at skyde sammen med klubben på Vestereng.

29. Juni fik klubben for første gang besøg fra Gøtaverket i Sverige med 10 skytter med fruer.

Byskyttestævnet i Viborg

25. August vandt klubben den eftertragtede Skytteblads pokal ved Byskyttestævnet.

Det vedtoges at lade opstille en telefon hos formanden.

DSB 1958

Den 24. april blev formanden genvalgt, det samme for Svend Hvass. Ind kom Chr. Overgaard. Dragerne i Århus blev optaget.

Klubben har i sin tiårige beståen vundet 25 faneplader og 8 pokaler til ejendom.

Jørgen Jensen modtog klubbens æresemblem.

BP fik lov til at benytte 15 meter banen hver tirsdag aften.

DSB 1959

22. April. Valgene var genvalg over hele linien. Den 25. juni gik turen til Gøteborg med 7 par. Turen varede til den 28. juni.

B.H. Andersen blev tildelt æresemblemet i anledning af, at det var 5 år siden, han tegnede det.

DSB 1960

Stationsforstanderen forespurgte, om klubben var interesseret i at udvide 15 m banen. Man ville vente, til der kom besked fra Statsbanerne.

Formanden blev endnu engang genvalgt og ind kom Chr. Overgaard og Anton Sørensen.

DSB 1961

Den 10. februar blev DDSG&I 100 år ved en stor fest i K.B. Hallen, hvor Krista og Svend Rasmussen deltog.

Den 21. april genvalgtes Cramer til kasserer og nyvalgt blev V. Boldsen, K. Vejlin og P. Meisner. Foreningen har nu 147 medlemmer.

Den 8. november ankom skibet Tanafjord til Århus. Man ønskede en skydekonkurrence med DSB skytterne. Man ønskede at lave en korrespondanceskydning på næste rejse.

Der var sket et svigt med forhandlingsbogen, som ikke var blevet ført i et halvt år.

DSB 1962

Den 8. marts kom Tanafjord igen, og man udvekslede skiver og afsluttede med en hyggeaften på Sømandshjemmet.

Ved DM på 15 meter vandt Bent Gadegaard DM for juniorer.

Den 27. april kunne formanden meddele, at der nu var grønt lys for en udvidelse af 15 meter på østbanen med 4 baner.

Formanden blev atter genvalgt og fik to nye; Svend Hvass og Peder Rasmussen. Man vedtog at starte et lotteri på Værkstedet med 600 numre.

DSB 1963

Den 25. april ønskede Cramer at blive afløst som kasserer, og det blev P. Meisner. Genvalg af V. Boldsen og K. Vejlin og nyvalg af P. Dybdal.

Det blev vedtaget, at personer fra andre statsinstitutioner kunne optages som medlemmer.

Arbejdet med de 4 nye baner er så langt, at man kan holde indvielse den 20. september.

31. Maj gik turen til Gøtaverrket.

Atter en stor opgave for DSB skytterne ved den 10. og 11. august at afholde Nordisk Jernbane mesterskab på Vesterenggård. Der deltog 30 skytter og en del gæstedamer. Man holdt afslutning på Ørnereden.

Niels Juul Christensen vinder Sandemann pokalen. Den 10. december holdt man 15 års jubilæumsfest; formanden fik et maleri af 50 m skyttehuset. Dansk Skytte Union fyldte 50 år. Formanden og frue var indbudt til festen.

Udvidelsen af 15 m banen kostede ca. 4000,00 kr., hvoraf man lånte 2500,00 kr. i Amtet plus den enorm store hjælp fra Værkstedets side.

DSB 1964

Nogle medemmer i Risskov Våbenbrødre forening ønskede at prøve 15 meter skydning en gang om ugen. Det blev starten på VRVS Skyttelaug.

Den 22. april blev formanden genvalgt, det samme for Svend Hvass og nyvalgt blev Kurt Pedersen. Der var en del beklagelse over den lange ventetid på 15 meter. Man vedtog at påsætte elmotorer på skivetrækkene i stedet for cykelhjulene.

Endnu en stor opgave var at arrangere Byskyttestævne i Skanderborg, hvor der deltog 140 skytter. Man lånte et telt hos militæret til ophold, hvis det skulle regne.

DJIF fik 5000,00 kr. af Tuborg Fonden til indkøb af pistoler. Dette var optakten til en pistolafdeling.

DSB 1965

28. Marts fik DSB Skytteklub sit første DM på hold nogensinde ved vore damer, der vandt på 15 m i København med mor og datter på holdet, Krista og Nina samt Grethe Laursen, Kirsten Christensen og Lone Jørgensen. Holdet blev den 30. april modtaget på Rådhuset ved den årlige Mesterskabsfest.

Ved Byskyttestævnet vandt klubben en eftertragtet sølvpokal udsat af Skytte-Bladet i 1935.

Postens skytter meldte sig ind på grund af branden i Tretorn bygningen.

Samme år blev DSB nægtet optagelse i SIKA, fordi foreningen ikke var åben, og kontingentet var for lille efter DIFs regler.

Niels Juul Christensen vandt atter Sandemann Pokalen.

Gøtaverket kom til Århus den 6. august.

Den 27. oktober blev Svend Rasmussen udnævnt til skydebanesagkyndig.

Første hold 15 m DM nogensinde.
Krista Rasmussen, Grethe Laursen, Kirsten Christensen, Lone Jørgensen og Nina Rasmussen.

DSB 1966

Ved Amtets 100 års fest modtager Svend Rasmussen skytternes ærestegn.

21. April. Formanden genvælges, det samme for Kurt L. Pedersen og nyvalg af Karl Hansen.

Uno X havde sponsoreret en tur til Rusland for DIF med 26 unge, heraf fik DSB 2 pladser til Niels Rasmussen og Nina Rasmussen.

7. September indviede Aarhus Skytteforening sine nye baner på Thomas Nielsensgade, i en nedlagt kulkælder.

DSB 1967

13. Marts. R. Christoffersen modtager Amtets ærestegn i sølv.

21. April blev kasseren P. Meisner genvalgt, samme for K. Vejlin og Frederik Nielsen. Nyvalg af Per Møldrup Jensen.


DM 15 meter riffel. De 4 af holdet fra DSB Århus som vandt holdmesterskabet for damer:
Lone Ebbesen, Jette Møller, Krista Rasmussen og Ninna Rasmussen
25. April vandt DSB’s damer DM på 15 meter riffel for anden gang.
Kontingentet kan nu trækkes over lønnen igennem Statsbanerne.

Niels Juul Christensen skød sig på landsholdet til Finland.

18. November optages klubben i SIKA.

DSB 1968

DM 15 meter riffel. Vinderholder fra DSB Århus.
Karen Petersen, Lone Ebbesen, Nina Rasmussen, Stella Jensen og Jette Møller.
17. Marts vandt DSB damerne for tredje gang 15 m DM på riffel, og for tredje gang blev damerne indbudt på Rådhuset til Danmarksmesterskabsfesten og modtog den tredje guldske.

17. April genvalg af formanden, Karl Hansen og Kurt Pedersen. Det blev vedtaget, at man kunne optage skytter, der flytter til Århus.

Flydedokken og Frichs får deres egen 15 meter bane; også Akademisk får sine egne baner.

Niels Juul Christensen vinder Tranum stævnet. Pistolafdelingen må sige stop for tilgang.

6. September går turen til Gøtaverket.

Ved 20 års festen deltager general H.A.I. Pedersen og Hindahl.

Svend Hvass og Krista Rasmussen modtager klubbens æresemblem, der blev overrakt af Generalen.

Ungdomstur til USSR
Niels Rasmussen og Nina Rasmussen begge DSB.

DSB 1969

Jette Rasmussen

Den 29. Marts vinder damerne for tredje gang i træk DM på 15 m riffel,
og Jette Rasmussen vandt det individuelle mesterskab med Lone Ebbesen på andenpladsen.
Den 21. april var vore damer atter til fest på Rådhuset og fik endnu en guldske.

Den 23. April genvalg af K. Vejlin, Per Møldrup og nyvalg af H.B. Clausen.

Den 30. maj kom Gøtaverket på besøg.

Henning B. Clausen var med på 300 meter landsholdet til NM i Oslo og blev nr. 9.

DSB 1970

For første gang nogensinde flyttede man 15 m DM væk fra København og endda helt til Bjerringbro, hvor man havde fået et anlæg med 23 stk. 15 m baner.

Det lykkedes igen for vore damer at sikre sig det Danske mesterskab for femte gang og fjerde gang i træk, men ikke besøg på Rådhuset, det var kun for dem, der havde vundet DIF medalje.

Den 12. januar blev Svend Rasmussen udnævnt til æresmedlem af DSB Skytteklub.

29. April. Formanden, Karl Hansen og Kurt Pedersen genvalgt. Svend Rasmussen modtager DIFs ærestegn.

Det var igen DSB, der stod for et stort arrangement, idet det Nordiske Jernbane Mesterskab på 50 m og 25 m pistol skulle afholdes i Århus, med 50 m på de nye baner i Risskov og pistol på Vestereng. Atter et stævne, der gav genklang i Norden.

Klubben mistede 2 af vore medlemmer, der havde været med fra starten, A.S.V. Stjer og Robert Sørensen, der kun blev 49 år.

Niels Juul Christensen vinder Sandemann Pokalen – for tredje gang.

Henning B. Clausen blev udtaget til VM i Phønix USA.

Militæret opsagde kontrakten med Vestereng, man kunne ikke mere låne skiver. Her fik man stor hjælp fra Værkstedet, ved at man stillede en godsvogn til vor rådighed til skiver m.m.

Man indførte luftskydning på østbanen.

BP ophørte med at skyde på 15 m, de havde selv fået en bane.

Politiet fik lov at skyde om dagen på 15 m.

DSB 1971

Den 28. marts sluttede rækken af DM for DSB damerne, det blev kun til en 4. plads. Men juniorskytten Svend K. Adriansen vandt junior DM.

En engelsk fregat på besøg med skydning og hyggeligt samvær 13 marts.

Efter en del uro i Amtet går K.M. Sørensen som formand, og Kaj Baden Sørensen træder ind. K. M. Overgaard og Svend Rasmussen træder tilbage. Carl Brix Laursen og Svend Hvass bliver nyvalgt til bestyrelsen.

Klubben har 343 medlemmer.

Klubben var på efterårsbesøg i Gøteborg. 10. November dør R. Christoffersen, 74 år. Ungskytte Cup starter op i Bjerringbro. Initiativtageren, overbanemester Poul Pedersen, dør; han hjalp os med de 4 nye baner på 15 meter.

H. B. Clausen vandt DM standardriffel.

DSB 1972

Amtets regnskab gav anledning til omvæltning i amtsbestyrelsen.

Arne Christensen blev nyvalgt sammen med Karl Hansen. Formanden klarede endnu en omgang. Modtog en stor pokal til minde om Christoffersen. 20. September brændte 50 meter huset efter en påsat brand.

Cramer blev efter 2 ekstra generalforsamlinger Amtsformand.

Til DM festen på Rådhuset deltog Henning B. Clausen for første gang.

OL i Munchen; H. B. Clausen bliver udtaget. H.B. Clausen vandt DM på 50 meter.

H.B. Clausen vinder sit første 15 meter DM, og klubben vinder sit første 15 meter mesterskab.

20. September 1972 brændte DSB Skytteklubs 50 meter skydehus. Krista ser på resterne.

DSB 1973

H.B. Clausen genvinder sit mesterskab på 15 meter. Det var første år, at Divisionsturneringen gav adgang til DM.

H.B. Clausen modtager E. Sætter Lassen kæden for et år ved DSkyUs årsmøde.

Efter branden på 50 meter banen ved Frichs fik vi lov at låne to godsvogne til nyt klubhus.

Klubben vandt DIF mesterskab på 50 meter 60 liggende. Det samme hold vandt DM 50 m 1/1 match, og H.B. Clausen blev individuel mester.

H.B. Clausen vandt det Nordiske mesterskab i stående.

Kasserer Svend Hvass genvalgt og nyvalg af Ole D. Madsen.

Pistolskytterne var en tur hos Vestbo Pistolklub i Sverige.

Året 1973 fejrer klubben sit 25 års jubilæum, som blev afholdt den 10. december med en reception på Centralværkstedets marketenderi med mange gæster og utrolig mange gaver. Det var ved denne lejlighed, der blev oprettet en Jubilæumsfond med Svend Rasmussens navn. Det var tænkt oprettet i stedet for mange umulige gaver, så ønskede man sig penge til dette formål, der indkom 3600,00 kr. Jubilæumsfesten foregik på hotel Marselis, men på grund af kørselsforbud måtte alle hjem inden kl. 03.00. Der deltog 135 medlemmer og gæster i denne fornemme fest.

DSB 1974

Man vedtog at overføre 2 1/2% af kasseoverskuddet til Jubilæumsfonden.

22. April. Formanden, Karl Hansen og Arne Christensen blev genvalgt.

Omtalte det fremtidige samarbejde med ASF og eventuel sammenslutning, når Skytternes Hus blev en realitet. Der blev nedsat et udvalg med 3 mand fra ASF og 3 fra DSB. Fra DSB blev det Svend Hvass, Henning B. Clausen og Svend Rasmussen.

DM på 15 m vandt H.B. Clausen.

Man vedtog at betale banelejen på VRVS’s 50 m baner til de, der ønsker at skyde der.