Skytteklubben DSB/ASF

1976 Skytteklubben DSB/ASF

ASF og DSB – ‘En klub.

Den 2. juni rykkede skytter fra ASF og DSB ind i Skytternes Hus for at færdiggøre det hus, der var blevet overladt til de to Århus foreninger.

Man var i 1975 blevet enige om, at disse to foreninger Aarhus Skytteforening og DSB Skytteklub ville prøve at slå sig sammen om det fremtidige arbejde i det kommende store Skytternes Hus. Det var firmaet Jord og Beton, der skulle stå for ombygningen, og her havde vi den lykke, at Flemming Torben, formand for ASF, der var ingeniør i dette firma, skulle stå for den daglige ledelse af ombygningen. Det skulle senere vise sig at være endda en overordentlig fordel for opbygning.

Det var beregnet 20 stk. 15 meter baner og 6 stk. til luftskydning, men undervejs fandt Flemming Torben ud at, at vi kunne grave ud og så få 29 baner i stedet for. Der var ikke berammet, at der skulle være gulvtæpper på standpladserne, endvidere skulle vi selv fremstille standpladsbordene, men det fik Flemming Torben også puttet ind. Der flød godt nok nogle regninger, da huset var færdigt, men det hele løstes ved, at skyttemedlemmerne selv udførte resten af opbygningen, bl.a. alle kuglefang og opsætning af rockwool og den sidste finish.

Der var vel omkring 18 – 20 medlemmer fra begge foreninger, der deltog i ombygning med primusmotor Svend Borgbjerg i spidsen. Det var en festlig omgang, forder var flere, der m åtte til rensning efter at have modtaget en rockwool plade med tjærelim ned over sig til stor morskab for de øvrige. Banerne blev så meget færdige at Jyllands Skytte Forbund lånte lokalerne til 50 års jubilæumsreception den 13. september.

Da man holdt en forindvielse for byrådets medlemmer den 10. november havde vi brugt 1224 arbejdstimer og mange penge, men vi iik 45.000,00 kr. i lån og 45.000,00 kr. i tilskud fra DDSG&I’s Skyttegruppe + de penge, vi selv havde med ind i den nye sammenslutning.

Den 14. november indbød man til officiel indvielse af Skytternes Hus, hvortil der mødte godt og vel 125 gæster og medemmer op. Der tilflød Skytternes Hus mange gode gaver, som man har haft glæde af i mange år.


Indvielsen af Skytternes Hus 14. november 1975.

Manden i midten, Walter Møller, der skaffede os Skytternes Hus,
flankeres af formanden for DDSG&I’s skyttegruppe Knud Jeppesen og frue.

Man havde vedtaget i begge foreninger, at det første år skulle være et prøve år med fælles regnskab m.m. Da man lukkede op efter indvielsen, blev vi løbet over ende af alle mennesker, der ønskede at prøve dette nye anlæg, folk stod i lange rækker for at komme til. Et tilløbsstykke, vi slet ikke var forberedt på, ville ske. Vi må tilstå, at vi ikke havde mulighed for at give de mange mennesker, den service, som de kunne forvente. Derfor mistede vi en hel del af disse nye ansigter, for selv om alle gjorde, hvad de kunne, slog det ikke til. Vi mistede også en del af vore gamle medlemmer, der ikke rigtig kunne finde sig tilpas i de store omgivelser. Overgangen fra to små kælderlokaler og til dette, ja næsten supermarked, var ikke så let, som vi troede.

Der var nu også et stort køkken, der skulle bemandes, og her måtte vi have hjælp af vore kvindelige medlemmer, som i stor udstrækning fik sat køkkenet på skinner, så de, der benyttede det store opholdsrum, også kunne blive betjent. Ligeledes skulle der jo skaffes vagter til de 4 hverdagsaftener, der blev holdt åbent.

Da man jo ikke var helt færdig med alle de ting, der skulle gøres, svigtede vi nok de nye, der ønskede at prøve en hel del.

Der var enighed om, at man i april 1976 skulle holde afsluttende generalforsamlinger i ASF og DSB, samt holde en stiftende generalforsamling den 29. april 1976 i Skytternes Hus.

Der mødte 40 medlemmer op i alt fra begge klubber, og afstemningen om sammenslutningen af de to store foreninger skulle afgøres. Det blev til 36 ja, 3 nej og en ugyldig stemme.

Dermed var sammenslutningen en realitet, og herefter stod så problemet med navnet, for der var jo mange følelser gemt i disse to navne, der var mange traditioner, som man var ked af at give afkald på. Man nåede frem til at tilgodese begge foreninger, og dermed navnet Skytteklubben DSB/ASF. Der blev vedtaget love for klubben, og det blev vedtaget, at den nye skytteklub skulle gælde fra 1. august 1976, fordi fra 1975 og til 1976 skulle være et prøve år.

Den første bestyrelse blev valgt med Svend Rasmussen som formand, næstformand Poul Erik Skriver, kasserer blev Svend Hvass og sekretær Flemming Torben.

Disse 4 udgør den daglige ledelse af klubben, dertil kommer udvalgsformændene 10 & 15 meter Henning B. Clausen, 50 meter Steen Scheibye, 200 meter Jørgen Mahler, pistol Palle Krøis Jensen. Suppleant Hans Knudsen og revisorer H.C. Paulsen og Herbert Madsen. En fornuftig fordeling af pladserne.

Det ungdomsarbejde, der var påbegyndt, i begge foreninger, fortsatte også i DSB/ASF med de samme personer, som i dag står for ungdomsafdelingen. Martin Kristensen, Ejnar Pedersen, Karl Hansen og Arne Christensen.

Det blev et travlt år for nu begyndte stævnerne at komme ind i huset, og det første store var Jyllands mesterskabet på 15 meter og 10 meter luft med 176 skytter. Og lidt senere også for første gang DM på 15 meter, med ca. 200 skytter, hvor der samtidig blev sat et utal af nye rekorder, og Henning B. Clausen fik sit 5. DIF mesterskab.

Da først Skytternes Hus blev kendt, kom også Ungskytternes mesterskab til Århus.

Godt at vi fik dette flotte skyttehus, for 1975 lukkede man Vestereng for alt skydning på 300 meter og kraftige reduktioner for pistol og 200 m. Men da ASF kom ind med 200 meter banen på Kolkjærgaard, kunne vore skytter jo komme til at skyde 200 meter efter behov.

Der blev ligeledes lejet baner hos Vejlby Risskov på 50 meter på Mosevej, fordi anlægget ved Frichs havde set sine bedste dag, det var nærmest ødelagt af hærværk.

På Vestereng var det kun børneskydningerne vi afviklede der, vi følte det var for langt for børnene at skulle cykle til Skejby.

Den 18. september havde vi genbesøg af Gisslaved Pistolklub, et arrangement vi havde med fra DSB. Det var ikke nogen god reklame for, hvad klubben stod for, for det havde nær endt i kaos, for dem, der skulle stå for det, havde ikke planlagt det rigtigt, kun ved hjælp af andre i klubben blev det reddet.

DSB/ASF 1977

På klubbens første ordinære generalforsamling skulle der bl.a. tages stilling til et bomærke for klubben, og der var fire forslag, tre fra Flemming Torben og et fra Carl Laursen/Rudi Hansen. Efter mange indlæg bestemte man, at det bomærke, vi har i dag, og tegnet af Flemming Torben, vandt. Der blev foretaget nogle redaktionelle ændringer i lovene.

Der blev ligeledes fastsat en låneramme for medlemmernes mulighed for at låne til våbenkøb, rammen blev sat til 15.000,00 kr., som ikke måtte overskrides. Nye ansøgere måtte vente, til der var penge i lånekassen.

Regnskabet viste en omsætning på 230.638,00 kr. med et overskud på 96.000,00 kr.

Der blev også indført pistolinstruktion for nye pistolskytter på samme måde, vi kender det i 1992. Efter indflytning i Skytternes Hus kunne man mærke en resultatmæssig stor forandring, vore skytter vandt stort set alt det, de deltog i. Hver gang vi vandt et mesterskab eller lignende, havde vi aviserne med os, og det gav igen nye medlemmer, for når man læste om vore skytters bedrifter, fik det nogle til at undersøge, hvad skydning var.

Den kom også gang i terrænskydningen under ledelse af Benny Lykke, som siden har virket for dette samt 200 og 300 m skydningen.

DSB/ASF 1978

Den store omsætning fra 1977 kunne vi ikke rigtig holde, for ved generalforsamlingen viste den et fald til 201.798,00 kr., men trods det kunne kassereren vise en formue på 123.908,00 kr.

Henning B. Clausen blev udtaget til VM i Korea, hvor han blev nr. 13 i helmatch og nr. 26 i 60 liggende med 591.


Vore 50 m skytter med Henning B. vandt DM helmatch, 40 liggende, 60 liggende og i hold 40 stående og 60 liggende. , Junior Klavs Jørn Christensen vandt 60 liggende, og vi vandt hold i 60 liggende.

Den 9. december holdt vi årsfest på Åkrogen, hvor Svend Rasmussen samme aften havde været formand i 30 år.


Vi vandt også DM på 15 meter: Kristian Rask Petersen, Steen Scheibye, Henning B. Clausen og Finn Danielsen på holdet.


Amtsmestnene på 200 m i 1978 i Skanderborg. Erik B. Laursen, Finn Danielsen, E.K. Cramer,
Benny Jespersen, Carsten Brandt, Henning Lykke og Vagn Mikkelsen.
Det var året, hvor DDSG&I’s Skyttegruppe skiftede formand fra Knud Jeppesen til Hans Aage Kofoed.

Der opstod en strid mellem Sigtespalten, (Amtsbladet, som var startet op i maj, hvor man havde brugt et hjemmelavet bomærke i forbindelse med DSB/ASF’s indlæg) og klubbens sekretær, Flemming Torben, hvilket ikke var så smart af bladudvalget.

Det var også det år, hvor vi fik indført en bøllehat med vort bomærke, hattene var i rødt og hvidt.

DSB/ASF 1979

Ved den årlige Mesterskabsfest på Århus Rådhus havde vi det største antal med nogensinde, i alt 7. Finn Danielsen, Kristian Rask, Kim Madsen, Jørgen Mahler, Steen Scheibye og Svend K. Adriansen, der ikke kunne komme frem på grund af snefald og Henning B. Clausen, der havde vundet 7 medaljer i 1978 og nu var oppe på at have vundet 35 stk. DIF medaljer.

På DM på luftriffel vandt vore juniorer holdmesterskabet, og Klavs Jørn Christensen blev Dansk mester for juniorer.

På 15 meter vandt vi igen holdmesterskabet for senior og junior, men kun H.B. Clausen fik individuelle mesterskaber.

Den 23. april ved generalforsamlingen trak medstifter af DSB/ASF Flemming Torben sig tilbage. Som tak for den enorme indsats, han har udført i Skytternes Hus og ved sammenslutningen, overraktes han 6 Stub glas med bomærke. Ny sekretær blev G.B. Frederiksen.

Den 1 l. juni kom en fregat fra England på besøg, og de havde i forvejen sendt et ønske om at måtte få en skydekonkurrence på 15 m riffel og pistol. Det blev en hyggelig aften og en god konkurrence. Firmaskydningen blev startet op med ca. 65 hold og i samme format, som vi kører efter i 1992.

Ved 15 m Landsmesterskabet gentog seniorholdet sejren.

Det væltede ind med mesterskaber. På 50 m blev det til helmatch, stående og knælende hold DM og H.B. Clausen individuelt 60liggende, på 1/2 match også hold DM.

DSB/ASF 1980

I anledning af OL i Moskva, hvor DIF oprettede en ungdomslejr sammen med DOK. Et antal unge danske idrætsfolk fra specialforbundende blev udtaget til denne tur og iblandt dem var Klavs Jørn Christensen.

Henning B. Clausen blev udtaget til deltagelse på 50 m, og her viste han sin styrke ved i 40 skud liggende at skyde max. 400 p, og dermed placere sig i verdensklassen, men da han nu skulle videre, ville alle jo se, hvem den dansker var, og det kunne nerverne ikke klare, så det blev til en 9. plads i helmatch. Også Finn Danielsen var med og blev nr. 17 i helmatch. Henning blev. nr. 25 i 60 liggende. Ved 15 meter Landsmesterskabet vandt vort hold for 3. gang i træk, Steen Scheibye, H.B. Clausen, Erik B. Laursen og Klavs Jørn Christensen.

Ved Århus Åben sammen år viste Kristian Rask, at det ikke kun var Henning, der kunne skyde 400 p, hvilket han beviste, han også kunne.

Ved klubbens generalforsamling ønskede Frank Hansen at træde ud af bestyrelsen, som ny næstformand valgtes Karl Hansen.

Det var også det år, hvor Vejlby Risskov uden varsel satte lejen på 50 meter banen op fra 3.300,00 til 5.100,00 kr. uden aftaler.

Den 6. september havde vi igen besøg fra Vestbo Pistolklub og for første gang i de 8 år, hvor man har mødt hinanden, vandt vore skytter. Der blev skudt på Vestereng, hvor vi havde vort eget vendeanlæg. Der blev atter i år skytter, der skulle med til byens Mesterskabsfest, Finn Danielsen, Kristian Rask, Klavs Jørn Christensen, Svend K. Adriansen og Henning B. Clausen med sit 40 tyvende DIF mesterskab.

Ved 50 m Landsmesterskaberne var der ingen placeringer og ej heller ved 200 meter DM.


Bente Gyldenløv sælgerjuleskiver til lille Anders Rask

DSB/ASF 1981

Ved 15 m Landsmesterskabet gentog seniorholdet sejren fra de foregående år, H.B. Clausen, Kristian Rask, Finn Danielsen og Kjeld Holm.

Ved DM på luft blev der ingen topplaceringer, og på 15 m riffel kun til holdmesterskab.

Der blev holdt mange møder omkring eventuelle skydebaner i Kolt, som alle troede ville blive til noget, men ak – byrådet fik kolde fødder, fordi beboerne mile vidt omkring lavede noget, der lignede oprør, så det ser mørkt ud med en skydebane der. Vi havde ellers udarbejdet et godt forslag til, hvordan vi kunne ønske os det.

Fritids- og Kulturforvaltningen forespurgte, om klubben kunne tænke sig at være med i en ferieordning for skolebørn i ferietiden. Det gik vi med til, og det lykkedes at finde nogle pensionister, der kunne komme om eftermiddagen. Den første dag vi lakkede op, kom børnene over 1 time før og stod i en lang række fra indgangen og til indkørslen. Vi havde 145 første gang og deromkring de fire første gange. Det blev på 8 skydedage til 1250 skive sæt. Et arrangement vi, fra forvaltningen, fik stor ros for, selv om det var den dyreste af alle aktiviteter, men også med flest deltagere.

Det var første gang Klavs Jørn Christensen deltog som senior ved DM på 50 m, hvor han vandt i 1/1 match, stående og knælende. Han vandt også 1/2 match for juniorer. Seniorholdet vandt alle medaljer på 1/1 match, stående, knælende og 60 liggende. Det lykkedes klubben at få et udvalg nedsat omkring 50 m banerne i Risskov, hvor vi ikke var tilfredse med vedligeholdelsen, derfor gik vi ind for at være med til at vedligeholde banerne og slippe noget billigere i baneleje.

DDSG&I’s årsmøde var det dårligste i mange år for den uenighed, der var opstået mellem Skyttegruppen og DSkyU kom uhyggeligt frem. Det skyldes den udsendte advarsel om, at foreninger, der meldte sig ind i DSkyU, ville miste retten til at beholde de lån, der var bevilliget hos Skytte gruppen.

DSB/ASF 1982

Ved Landsmesterskabet på 15 m vandt vort seniorhold for 5. år i træk.

Det var lykkedes at få lov til at lave en 50 m indendørsbane i Gjellerupskolen. Ved umådelig stor hjælp fra Peer Aabo og mange flere, fik man banerne godkendt og indviet den 4. maj. Der blev opsat 3 GM-kasser, og under ledelse af Henning B. Clausen fik man bygget banerne op.

Disse baner har siden hen været flittigt brugt om vinteren af alle århusianske skytter, der ville holde træningen ved lige. I de seneste år har Kristian Rask brugt dem til testning af det ammunition, der bliver indkøbt af Skyttegruppen, i den prøveskydningsbænk, der er opsat.


Erik B. Laursen indvier 50 m banen i Gjellerup.

Dansk Skytte Union opfordrede klubben til at stå for Nordisk mesterskab på luftvåben. Der blev spurgt, om der kunne forventes hjælp af medlemmerne, og det kunne der i høj grad, der meldte sig 28 ved første møde. Der blev nedsat et udvalg med to fra Fritids- og Kulturforvaltningen, Svend Aage Pedersen og Peer Aabo og nogle fra klubben.

Der var ingen udskiftninger i bestyrelsen, så medlemmerne må have været tilfredse med arbejdet.

Ved VM i Venezuela blev Finn Danielsen og Klavs Jørn Christensen udtaget, men det blev ikke til nogen placeringer.

Derimod vandt Klavs Jørn Christensen bronze ved Europamesterskabet for jernbaneskytter i Nantes i Frankrig.

DSB/ASF 1983

Det blev et forrygende år, med et kæmpearbejde med at få det Nordiske Luft Mesterskab på skinner. Der blev lavet alle de forarbejder, der kunne laves om aftenen på den lille luftbane, hele bagvæggen blev skåret til sammen med tusinde andre ting. 8 Dage før vi skulle i gang med stævnet, mødte der 50 medlemmer op for at få sidste orientering.

Den 1. februar kl. 20 mødtes vi alle i hallen for de sidste forberedelser, og kl. 22.30 var idrætsfolkene færdige, og dørene blev slået op for vore medarbejdere. Det var et imponerende syn, at se 50 suse ud og ind af dørene med de ting, som skulle bruges. Da formanden var brændt ud kl. 2.30 fortsatte den store stab, og kl. 6.30 om morgenen var hele banen på plads med 30 stk. 10 m baner og 1 stk. vildsvinebane, den vi har i huset.


En pause i opstillingen af de 30 luftbaner ved NM i Skøjtehallen.
Man brugte dagen efter til at rette ind, sætte lys op for banerne skulle være klar til kl. 17.00, da skulle træningen begynde.

Samme aften var alle skytter, ledere og vore mange frivillige medarbejdere, der havde lavet anlægget, indbudt til en stor velkomstaften på Rådhuset, i alt 225 deltagere.
Selve stævnet blev en stor succes, men som sædvanlig var det ikke muligt at få nogen af aviserne til at komme og forvige dette. Efter skydningens afslutning, var der afslutningsmiddag i Kongreshuset med 160 deltager. Dagen efter afslutningen mødte alle op igen for at bryde det hele ned. Der skal nævnes, at begge fra Fritids- og Kulturforvaltningen arbejdede med hele natten og dagen efter.

Vore jernbaneskytter tog til Nordisk Jernbane NJM i Haltdalen i nord Norge, og her vandt Carl Laursen guld i luftpistol, og Klavs Jørn Christensen guld i luftriffel.
Ved generalforsamlingen den 21. april skete der et generationsskifte, da formanden ikke Ønskede genvalg efter at have været formand i 35 år, først 27 år i DSB og nu 8 år i DSB/ASF. Ved sin afgang skænkede Krista og Svend en pokal, der skulle uddeles hvert år ved generalforsamlingen til en person, udenfor bestyrelsen, der havde gjort et stort stykke arbejde for klubben. Der var en, der engang kom til at sige, om den gamle ikke snart skulle til at gå, og det gav jeg ham ret i, derfor skiftede man nu.
Ny formand blev Arne Christensen.
Den første, der fik pokalen overrakt, var Robert Lemming for hans store arbejde med NM.
G.B. Frederiksen gik af og nyvalgt blev Kristian Rask.
Vort hold vandt også 50 meter Landsmesterskabet. Jørgen Mahler vandt dette års Nordiske mesterskab i sekundskydning i Stockholm.

Århus-stævnet blev samme år startet af Benny Lykke.
Ved årsfesten blev Svend Hvass og Krista Rasmussen hædret med klubbens æresemblem.

DSB/ASF 1984

Vor nye vildsvinebane blev taget i brug den 9. januar.

Ved DM på luftvåben blev det til DM på senior- og juniorhold. Individuelt ved Jette Rasmussen på dameluftriffel og Connie Øls på juniorpistol.

Jette Rasmussen vinder også 15 meter DM, det samme gør seniorholdet.

For 7. gang i træk vinder vort seniorhold Landsmesterskabet på 15 meter og gentager succesen på 50 meter fra sidste år i Vingsted.

Jørgen Mahler vinder sit første terræn DM, efter han var blevet kåret som bedste terrænskytte igennem 10 år, uden at have vundet et DM.

Fra 30. maj til 4. juni var mange medlemmer igen i arbejde med et stort stævne, denne gang Europamesterskab for juniorer i Vingsted. Der har altid været bud efter arbejdskraft fra klubben som dommer ved utallige DM, JM, Østkreds og meget mere.

Det var et skæbnesvangert år, da borgmesteren solgte Kolkjærgaard uden at klubben viste noget om dette. Han lovede godt nok i radioen, at der nok skulle blive etableret nogle nye baner til skytterne. Det blev til 2 holdmesterskaber til seniorerne i stående og knælende, samt 60 liggende damehold ved årets DM på 50 meter.

Ved Skyttegruppens årsmøde rettede formanden Hans Aage Kofoed igen et skarpt angreb på DIF, og der igennem DSkyU, uden at kan konkret afslørede, hvad der var gjort forkert, kun at nogle kunne finde på at være medlem begge steder.

DSB/ASF 1985

Fra sæsonen, der starter til september, indføres en ny 15 m skive i Skyttegruppen.

Ved DM på luft vandt vort seniorhold igen, og Jette Rasmussen vandt damernes DM. På 15 m blev vort seniorhold kun nr. 2, ellers ingen mesterskaber. Det gik på samme måde ved 15 m Landsmesterskaberne ingen guld i år.

Ved Landsstævnet i Skallebølle vandt vore skytter mange præmier og mesterskaber, bl.a. Lars Mahler, Steen Gyldenløv, Jørgen Mahler og E.K. Cramer.

Vore Jernbaneskytter var igen i arbejde, denne gang med Nordisk Jernbane mesterskab på 300 m i Viborg, et meget flot stævne med mange roser til arrangørerne.

Det blev til guld i hold på DM 300 meter 1/2 match med 4387 p. , når man nu ingen baner har, er det en stor præstation.


Tre double mestre: Finn Danielsen, Svend K. Adriansen, Klavs Jørn Christensen og Henning B. Clausen
På 50 m DM vandt vi hold i Helmatch samt stående og i knælende. Finn Danielsen vandt knælende med 390 p.

Den 6. november kom lokalplanen over skydebanerne i Spørring.

Der blev oprettet et Team Århus med det formål, at samle lidt penge sammen, så man kunne støtte enkelte skytter og hold, der skulle til konkurrencer med kostbare rejseudgifter.

DSB/ASF 1986

DDSG&I kunne fejre sit 125 års jubilæum, hvilket blev markeret ved en reception i Folketingets Fællessal.


DM 10 meter Damehold: Maryan Munck, Kari Lindholm
Manglede: Jette Rasmussen

Ved DM på 10 m luft fik vi 3 holdmesterskaber (riffel), et dame bronze til Jette Rasmussen (riffel) og guld til juniorpistol ved Connie Øls.

15 m DM på riffel, DM hold og i oldgirls Krista Rasmussen.

Efter et år uden 15 m Landssmesterskab, vandt vi igen.

Man startede for alvor op med skoleskydning, hele klasser mødte op.

Ved generalforsamlingen blev Svend Hvass udnævnt til æresmedlem efter over 20 år som kasserer. Svend Hvass trak sig som kasserer og nyvalgt blev Finn Gyldenløv.

Der opstod næsten borgerkrig i Spørring på grund af projektet om skydebaner i en grusgrav.

4 års ufred mellem DDSG&I og DSkyU blev forliget med nedsættelse af et koordineringsudvalg, hvor man ville løse de eventuelle opståede problemer.

Jernbaneidrætten fylder 40 år med en stor fest på en Storebæltsfærge med middag og dans, et flot arrangement.

De mange års dominans på børne- og ungskyttesiden, siden vi startede, er ved at blive overgået af VBF, der på det seneste er begyndt at komme foran vore skytter.

22. til 28.juni afholdtes 125 års Landsstævne i Vejle med skydning i Vingsted, hvor der blev mange flotte placeringer til Århus skytterne.

I tiden 25. til 27. juli var der Nordisk Jernbanemesterskab i Vingsted, og her måtte Århus skytterne atter i arbejde.

50 m banen i Risskov blev lukket, da et skud gik over bagvolden og knuste en bilrude.

DSB/ASF 1987

Skytteklubben har fået meddelelse om, at 1. september er det slut med skydning på Kolkjærgaard, og i sommer må der kun skydes, når håndværkerne ikke arbejder.

Den 11. marts svigtede byrådet de århusianske skytter ved at trække Spørring forslaget tilbage, så nu står man uden langdistance skydebaner i 1988.

Vore skytter vandt igen luft DM på hold, og med Finn Danielsen som mester, og for 3. år vandt Connie Øls damejunior mesterskabet.

Helt galt gik det til 15 m riffel DM, efter i flere år at vinde hold DM, måtte vi helt ned på en 4. plads, og kun Søren Rask kunne genvinde sit junior DM. 50 m banerne i Risskov blev genåbnet efter opsætning af blændere.

På 15 meter pistol DM skete der en sensation, idet Lars Møller vandt det første pistol DM til klubben nogen sinde.

Den 6. april slutter E.K. Cramer sit lederskab i skydeidrætten med at trække sig tilbage efter 10 i amtsformandsstolen, og nyvalgt blev Kristian Rask.


Sv. Rasmussen skød det sidste skud på Kolkjærgaard

DDSG&I var i gang med forberedelsen til at indføre Sauer geværet på 200 og 300 m – pris ca. 6.300 kr.

Ved 15 m Landsmesterskabet var det kun vore damer, der kunne hjembringe guldet, Kitty Sørensen, Birthe Andersen, Jette Jensen og Kirsten Hviid.

Martin Kristensen modtog klubbens ærestegn. Fra den 29. til 31. maj havde vi besøg af skytter fra Gråbo (Gøtaverket). Det var 30 år siden vi første gang mødtes, – og vi vandt på 200 meter på Kolkjærgaard.

Den 31. august var en sorgens dag, da vi denne dag måtte lukke og slutte med skydning på 200 m på Kolkjærgaard, hvor vi siden 1946 har skudt. Svend Rasmussen fik lov at skyde det sidste skud, for han var den ældste af de tre, der havde været med til at bygge banen, Otto Reimers og Herbert Madsen. Ved Landsmesterskaberne på 200 meter fik vi en 3. plads ved Claus Laursen.

Kristian Rask kom i Skyttegruppens bestyrelse, men først efter 3 omstemninger.

Henning Lykke vandt Forsvarsministeriets ungskyttepokal for 3. gang.


Henning Lykke med et af de mange trofæer, han i årenes løb har vundet.

DSB/ASF 1988

1988 blev det nye våbenregister med Skyttegruppen og DSkyU etableret, således at vi blev gebyrfri for vore salonrifler.

Der er søgt om kørselstilskud til vore skytter, når vi i år skal skyde 200 og 300 m i Vingsted, som hjemmebane. Det er bestemt, at der køres i bus med Benny Lykke som leder.

Det gik skidt ved dette års luft DM, der var kun mesterskab til vort juniorhold og individuelt til Søren Rask i juniorklassen.

Ved 15 m pistol DM fik vort standardhold sølv, Lars Møller, Arne Leth, Benny Jespersen og Poul Kalsmose.

Ved 15 m riffel DM er vi på vej frem til en 3. plads, og juniorerne satte ny dansk rekord, og Søren blev denne gang nr. 2.

Landsmesterskabet på 15 m riffel blev en succes for vore damer, der gentog sejren fra sidst, og juniorerne vandt også deres klasse, mens seniorerne måtte se på deres sølvmedaljer.

24. Juni fyldte DSkyU 75 år. Det blev fejret i Idrættens Hus med reception og en festmiddag om aftenen.

4. Til 10. juli holdt DDSG&I Landsskyttestævne i Vingsted. Klavs Jørn Christensen skyder langdistance for klubben, fordi Birkerød ikke er medlem af DDSG&I. Han vandt mesterskabet og dermed både Sandemann pokalen, og individuelt et Sauergevær til sig selv. Amtsholdet fik også førstepladser. Niels Petersen vandt juniorklassen med 300 p og vandt dermed en tur til England. Finpistol i kl. 2 havde Bent Kjeldsen som vinder, og i standardpistol i kl. 2 Uffe Brauer.

Ved OL i Seoul blev Klavs Jørn Christensen nr. 4, den dårligste plads man kan have.

Den 20. august holdt jernbaneskytterne 40 års jubilæum. Det samme kunne Svend Rasmussen, der havde været med til at stifte denne afdeling og stadig sidder i bestyrelsen.

50 meter Landsmesterskab i Vingsted for kredshold vandt vi gruppe B. Juniorklassen og vore damer blev nr. 3.

Ved 50 m DM blev det til mesterskab på 1/2 match juniorhold, og Søren Rask 60 liggende, og Steen Gyldenløv på 1/2 match.

På 300 m standard riffel guld og guld på 300 m stående.

Den 10. december holdt den gamle DSB Skytteklubs medemmer en 40 års fest for alle de, der fulgte med over fra Østbanetiden. Ud af de 79, der var indbudt, kom 67, og alle fik en dejlig aften.

E.K. Cramer fik ved sin 70 års fødselsdag klubbens ærestegn.

Ved DDSG&I’s årsmøde vedtog man at give tilladelse til brug af UIT standardriffel og at indkøbe en ny Anschntz, som Skyttegruppen ville sælge. Den 13. december stiftede man Skydebaneforeningen Vestereng i håb om, at man fik 25 m pistol og 50 m riffelbaner inden Masters Games, der skulle afholdes fra den 24. til 28. juli 1989.

DSB/ASF 1989

Ved DM på luftriffel fik vort seniorhold bronze. DM på luft gav bronze til vort junior pistolhold. Derimod var der ingen placeringer ved riffel DM på luft.

Ved 15 m Landsmesterskabet blev det til 3 gange guld ved juniorerne, for tredje år i træk guld til damerne og seniorerne fik guld, efter i 2 år at være ude fra 1. pladsen.

Steen Gyldenløv modtager en præmieriffel fra DDSG&I.

Den Gamle By forlader loftetagen sidst på året. 25. maj godkendte Århus byråd skydebanerne på Vestereng, og da havde man allerede så småt påbegyndt jordarbejdet, og allerede den 19. juni kunne man holde rejsegilde, Den 22. juli begyndte Masters Games, men inden havde mange af klubbens skytter været oppe og hjælpe med at færdiggøre banerne, således de kunne anvendes. Da de første gæster var ankommet var alle møblerne ikke samlet endnu, og flere af deltagerne gav en hjælpende hånd. Men Masters Games blev skyttemæssigt en stor succes, som vi alle kunne være stolte af. Det blev til 3 guldmedaljer til Henning B. Clausen.

Vore juniorskytter vandt DDSG&I guld ved terrænskydning Borris.

Klubben blev også medlem af Dansk Handicap Idræt.


1989 Unionsmestre på 10 m.
Nr 1 Lars Mahler, nr. 2 Jeanette Lykke, nr. 3 Marianne Lykke
Karl Hansen blev meget fortjent udnævnt til æresmedlem af klubben, han har været med i børnearbejdet siden 1967.

Jeanette Lykke vandt Forsvarsministeriets ungskyttepokal.

Ved 200 m DM i Vingsted vandt Finn Danielsen, efter 3 omskydninger, DM og dermed en Sauer riffel.

Så kom tilladelsen til at ombygge loftet, dette er lagt i hænderne på Finn Danielsen.

DSB/ASF 1990

Den 1. februar døde en af stifterne af klubben Erik Lumbye Andersen, 70 år.

Efter Spørring projektet er dødt, har man nu et nyt sted at arbejde med, Skibby, ved motorvejen.

Ved DM på luft blev det til sølv ti1 seniorerne, og guld til både dameholdet og damejuniorholdet, og guld til Kamilla H. Jensen, damejunior.

15 meter DM riffel dame- og juniorholdene vandt sølv. Ved 15 meter Landsmesterskaberne vandt vore juniorskytterfor 3. år i træk deres gruppe og dermed vandrepokalen til ejendom, endvidere sølv til dameholdet. Veteranholdet vandt guld.

Ved generalforsamlingen var der mødt 98 deltagere frem, bl.a. fordi der blev kampvalg om næstformandsposten mellem Finn Danielsen, der sad på pladsen og Arne Leth, som især pistolskytterne ønskede indsat. Det blev Arne Leth, der vandt og det bevirkede, at Finn Danielsen nedlagde sit arbejde, som leder af ombygningen af loftetagen, der kom ud i en forsinkelse, fordi der var flere, der sagde fra på grund af afstemningen.

Ved det store Landsskyttestævne i Vingsted den l. ti1 7. juli kneb det med mesterskaberne, idet der kun blev til Morten Rasmussen, junior på finpistol og Chris Anker Petersen også finpistol klasse 2. Men især Lars Mahler var ved at lave sensation ved at skyde om DM på 200 meter mod Laurits Andersen, som sluttede af med 3 10’er og dermed vinder af Sauer riflen.

Marianne Lykke vandt for 3. år i træk Byskyttemesterskabet.

Svend Rasmussen vandt DM for oldboys på 50 m. Ved DM for damejunior vandt Kamilla H. Jensen guld, Marianne Lykke bronze og bronze til juniorholdet.

Lars Mahler bliver Nordisk Mester for skoleungdom i Sverige.

28. oktober trådte Svend Rasmussen tilbage som formand for JSF igennem 30 år. Nyvalgt Ole H. Madsen, Frederikshavn.


Lars Mahler vinder Forsvarsministeriets Ungskyttepokal.

DSB/ASF 1991

26. Januar kunne man holde indvielse af loftetagen, hvor der var blevet 20 baner, hvoraf de 10 også kunne anvendes til 15 m skydning. Det er blevet til de absolut flotteste 10 og 15 m baner i hele landet.


Indvielse af de sidste 20 baner på øverste etage i Skytternes Hus.
Fra den 1. til 3. februar var skytteklubben igen vært ved et Nordisk mesterskab, denne gang på 10 m luft for jernbaneskytter fra Norge, Sverige, Finland og Danmark. Det blev afviklet i Skytternes Hus og afslutning på Guldhornet.

17. Marts kunne Århus Amt holde 125 års jubilæum med et ordentlig brag af en fest, med udstilling på Rådhuset og reception samme sted. En fornem fest i Kongreshuset med ca. 400 deltagere.

Ved Jubilæumsfesten i Amtet fik Kristian Rask og Jørgen Mahler Skyttegruppens ærestegn, og Amtets æresnål fik Harald Andersen og Arne Christensen.

7. Marts var en stor dag for Lars Mahler, da han fik Århus Stiftstidendes pokal og 1500,00 kr. af Idrætssamvirket. Foruden Lars deltog 10 af klubbens ungskytter, og alle fik en gave af Århus Kommune. Samme år modtog Lars ‘Cramers Fad’.

Ved DM på standardpistol fik vore juniorer guld, og seniorholdet kom igen frem i toppen efter nogle svære år.

Ved 15 m Landsmesterskabet vandt vore damer igen, hvorimod seniorerne måtte nøjes med sølv. Den 4. maj døde den anden af stifterne af DSB Skytteklub, Vagn Boldsen kun 71 år.

Det er nu kommet så langt med Skibby banerne, at der skal laves en lokalplan.

På generalforsamlingen den 8. april vedtog man at hæve kontingentet med 50,00 kr. og 25,00 kr. for juniorer, samt 75,00 kr. for familiekontingentet. Begrundelsen er forøgede udgifter og afdrag efter udvidelsen af loftetagen.

Den ny folkeoplysningslov kræver også en form for brugerbetaling, også af Skytternes Hus.

I år var det Marianne Lykke, der vandt Forsvarsministeriets Ungskyttepoakl, nu har alle tre søskende haft denne pokal.

PåDDSG&I’s årsmøde blev der lagt op til, at måske i 1992 vil man fusionere med DDGU.

18. maj kom Gråbo (Gøtaverket) på besøg, og på grund af banelukning, måtte vi til Vingsted for at afvikle vor konkurrence.

18. august vandt Lars Mahler Byskyttemesterskabet.

Det blev til en sølvmedalje ved DM på sportspistol. 2. september ved 200 m Landsmesterskabet fik børneholdet og juniorholdet guld. Lars Mahler vandt 200 m DM, hvor præmien var en Sauerriffel, men da han har vundet en, måtte han nøjes med patroner til samme riffel.

Skibby borgerne har gjort oprør, og byrådet har fået kolde fødder.

For første gang vandt vore ungskytter DM i terrænskydning.

Henning B. Clausen har vundet 83 DIF medaljer.

 
Klubbens bedste skytte gennem tiderne: H. B. Clausen skyder også med kamera. DIF holdmestre på 15 meter riffel 1991. Søren Rask, Erik B. Laursen, Henning B. Clausen og Finn Danielsen.

DSB/ASF 1992

Det blev til guld til vort luftpistol damehold, Lone Overbye, Ele Pontoppidan og Inger Pedersen. Årets mesterskabsfest for DIF mestre var ikke nogen stor oplevelse. Det foregik en lørdag fra kl. 10-12; og gaven var også i år noget af keramik, hvilket ikke falder i idrætsfolkenes smag. Siden vi fik SF som rådmænd/kvinde i Fritids- og Kulturforvaltningen har disse fester, for byens idrætsudøvere, ikke været noget særligt at glæde sig til.

Lone Overbye har med sin utrættelighed, for de handicappede, fået mange ind i klubben, især mange blinde, der har stor glæde af at dyrke denne idræt. Der er blandt de unge også en næsten fuldstændig handicappet. Aage Nielsen, der tager sig af ham, har konstrueret et aftræk, som han næsten kan tænke af, fordi han ikke kan bevæge fingerne nok til almindelige aftræk, men det kostede sved og store ord for at få det godkendt.

Ved generalforsamlingen i april forelå et forslag om at skære udvalgsformændene ud af den store 11 mands bestyrelse, dette blev vedtaget, så bestyrelsen er nu følgende: Jørgen Mahler som formand, Arne Leth næstformand, Lone Overbye kasserer, Finn Gyldenløv sekretær, pistolformand Per Jensen og riffelformand Arne Christensen.

Lone Overbye satte ved et stævne i Australien to nye verdensrekorder, og ved handicap OL fik Lone en sølvmedalje.


DM hold vandt guld på luftpistol 1992. Lone Overbye, Inger Pedersen og Ele Pontoppidan.

Skydebanen ved Skibby bliver igen gravet frem og har måske en lille mulighed for at blive gennemført. Ved Landsskyttestævnet i juli havde vi mange skytter med, og det blev til mange fornemme placeringer.

Ved 50 m DM vandt vore skytter 1/1 match, stående og knælende hold DM. Finn Gyldenløv vandt 60 liggende senior 1.

Det har ikke været muligt at få alle resultater med, ej heller har jeg kunnet nå at omtale vore juniores mange flotte præstationer, men der har været utroligt meget at skulle have med.

DSB/ASF havde ikke kunnet nå disse store præstationer, uden den store stab af dygtige og villige medarbejdere, vi har haft den lykke at have.

DSB/ASF 1993

DSB/ASF afholder for første gang DSU’s 1’st internationale ‘Baltic Cup’ stævne med 140 tilmeldte skytter fra Tyskland, Polen, Norge, Sverige, Tjekkiet, og Danmark. 25 klubmedlemmer var hjælper til dette stævne ledet af Finn Danielsen.

Generalforsamling i april vælges Kari Lindholm til sekretær efter den afgående – Finn Gyldenløv som tildeles klubbens hæderstegn for 10 års arbejde i bestyrelsen.

DM 15 meter vindes åben klasse Hold guld på riffel og Lars Mahler blev junior danmarksmester med 375 p. På luftpistol vandt Tim Mortensen DM for Junior med 562 p skarpt forfulgt af Morten Rasmussen på 3. pladsen med 559 p. Jan Poulsen vandt DM på Std. pistol.


Dette år fik Lone Overbye 1 guld og 2 sølv ved VM på Luftriffel i Puerto Rico.

Lokalplan 455 blev godkendt så nu kommer langdistance igen hjem til Århus Amt. Skydebanen i Skibby er nu er realitet og i november startes byggeriet.

Ved DM – 50 meter riffel juniorskytten Torben Grimmel særklasse med 593 p. i 60 liggende. Finn Danielsen, Lars Mahler og Henning B. Clausen vinder 1/1 match hold og Anni Bissø 1/2 match med 569 p.

Ved LM vinder Morten Rasmussen en cal. 22 Walther som Junior med 544 p.

Fra dette år skal der nu benyttes Våbenpas ved rejser til Stævner i resten af EF (nu EU).

DSB/ASF 1994

Klubben ser frem til et godt sammenarbejde med Fritids- og Kulturforvaldingen ‘s nye chef – Flemming Knudsen efter 12 års SF-styre.

DSB/ASF afholder igen DSU’s 2’st internationale ‘Baltic Cup’ stævne med 134 tilmeldte skytter fra Tyskland, Norge, Sverige, Holland, Belgien, og Danmark.

Generalforsamling i april vælges Ivan Billeskov til næstformand og Carsten Brandt til Riffelformand. Efter generalforsamlingens debat angående Cal. 38 pistolskydning var tiden efter præget af gnidninger mellem nogle pistolskytter og riffelskytter.


DM på luftpistol vandt Lone Overbye, Solveig Kjeldsen og Inger Pedersen Guld for Hold.

DM på 10 og 15 meter riffel skuffede skytterne med ingen nævneværdige resultater, men Damerne vandt 15 meter Hold guld med Anni Bissø, Jeanette Lykke og Kitty Sørensen.

DM 50 meter satte Anni Bissø igen dansk rekord på 60 liggende. DM 300 meter vandt Henning B. Clausen, Villy Hermansen og Finn Danielsen Guld for Hold.


Skibby Skydebaner havde rejsegilde 14 oktober. Her ses ‘Danmarks største blænde’.

Gnidningerne mellem klubbens skytter ‘endte’ dette år med et medlemsmøde hvor der blev indkredset nogle problemer som skulle bearbejdes. Hovedtemaerne var ‘Ny Formand’ og/eller ‘Ny struktur af klubbens bestyrelse’.

DSB/ASF 1995

Formandsskifte hos DDS. Carsten Iversen erstatter Hans Aage Kofoed efter 16 år på posten.

Medlemsmødet i januar ændrede sig fra en diskussion omkring struktur til sektions økonomi.

Ved generalforsamlingen vælges Jens Hviid til formand, Espen Dalsgård til sekretær.

DM 15 meter på pistol gik godt med guld på Fripistol til Brian Mogensen og Herrejunior til Tim Mortensen. Lars Møller, Michael Krumholt, Finn Knudsen og Poul Kristensen vandt guld for hold. På riffel tog Anni Bissø guld og Jeanette Lykke bronze.

DM 10 meter ‘gik rent ind’ for Anni Bissø med 388+101,5 point hvilket var rigeligt til en guld medalje.

 
DSB/ASF holder åbningsstævnet ‘Bededagsstævnet’ i Skibby med ekstra store præmier.


Carsten Iversen, Thorkil Simonsen, Kristian Rask
DM på 50 meter riffel – 60 liggende – satte Lars Mahler, Henning B. Clausen og Carsten Brandt ny dansk rekord. Dame klassen vandt Anni Bissø 60 liggende og halvmatch. I helmatch for hold vandt klubben både guld og sølv.

Juniorskytten Torben Grimmel vandt EM guld i Zürich.

Dette års superresultater slutter med at Herrejunior Tim Mortensen satte ny dansk rekord på Luftpistol.

Jørgen Mahler tildeltes klubbens ærestegn ved klubbens årsfest.

DSB/ASF 1996


En af klubbens dygtige skytter – Klavs Jørn Christensen overtager landstræner posten fra hans klubkammerat Henning B. Clausen, og skal derved forberede riffelskytterne til OL i Atlanta.

DIF holder 100 år’s jubilæum.

Ved generalforsamlingen vælges Henning B. Clausen til Riffelformand.

På 15 meter riffel sætter Anni Bissø igen en dansk rekord og vinder dermed DM’et.


Tim Mortensen vinder en Sølv medalje til Junior EM i Budapest.

‘Blymand’ afholdes i Skytternes Hus med 30 pistolskytter og 25 riffel skytter – hvor der skulle skydes 500 skud på 10 timer fra aften til tidlig morgen.

Århus Amt stillede ved Landsstævnet 96 den største deltagelse.

Til OL i Atlanta deltog Torben Grimmel, Anni Bissø og Lone Overbye. Bedste placering fik Lone med en 2. plads på luftpistol. Torben og Anni’s bedste placeringer blev en 39 og 31 plads.

Igen i dette år gik det godt med DM’erne. På 50 meter halv match vandt Anni Bissø en Guld medalje, Torben Grimmel en Guld medalje i 60 liggende og Sølv til Carsten Brandt. Samme placeringer fik Henning B. Clausen og Peter Thuesen på 300 meter.


‘Gamle’ skytter fra det nedlagte Götaverken i Göteborg besøgte DSB/ASF
og fik derved også mulighed for at se de nye baner i Skibby.
DDS starter Luft skydning på 15 meter uden det er afklaret hvilke våben de vil forhandle ved sæsonstarten.
1996 var også året hvor den sidste Nærkampskydning blev afholdt. Herefter hedder det ‘Riffelskydning på 30 meter’. Samtidig var det også den sidste gang der afholdes denne skydning på Vestereng Skydebane.

DSB/ASF 1997

I 1997 var starten på ‘Doping’ sager hos skytterne. Årsagen var : Kaffe, hvorefter DDS var klar til at forbyde adgang for Dansk Idræts-Forbund (DIF) da ‘dette var til fordel for skytten’.

Ved DM på 15 meter riffel skød Søren Rask Pedersen, Lars Mahler, OL skytten Anni Bissø og Erik B. Laursen ny dansk rekord med 1516 point.

På Fripistol satte Brian Mogensen, Ian T, Jensen og Lars Gregersen dansk rekord med 1619 point.
Sit bedste resultat leverede Torben Grimmel ved World-Cup stævnet i Havana Cuba men 697 point i 60 liggende på 50 meter (2.pl) , hvorefter turen gik til Seoul hvor han gentog resultatet (696,5 point).


Anni Bissø deltog ved samme stævne og vandt her i 3*20 skud med 679,8. Anni forsatte uden efter med en ny dansk rekord i 60 skud liggende med 597 point i Eutin i Tyskland. Dette betragtes som deres internationale gennembrud.

 DSB/ASF 1998

Masters deltog klubben med 6 senior og 3 dame skytter.

En kaotisk generalforsamling i April. Angående sidste års underskud og vrøvl med regnskaberne. Et forslag til generalforsamlingen var en opdeling af klubben i en riffel og en pistol, hvilket blev trukket tilbage af “initiativgruppen”.

Problemerne var ikke løst så der kom en ny ekstraordinær generalforsamling 31 August, med 2 forslag om opdeling af klubben. Første (og vedtaget med 77 for og 7 imod) en opdeling af klubben med en pistol og en riffel afdeling en selvstændig budget. Andet (og ikke vedtaget) en opdeling en en hovedbestyrelse og 2 underbestyrelser. Hovedbestyrelsens opgave skulle kun være drift af ‘Huset’. Dette fik “initiativgruppen” til at forlade generalforsamlingen.

Som formand blev Arne Christensen valgt. Som riffelformand valgtes Finn Danielsen. Knud Vejlin havde dette år 50 års jubilæum.

Efter denne generalforsamling delte Århus’s Fritids og Kulturforvaltning Huset til en ny oprettet klub.

Ny dansk rekord på sportspistol for hold med 1725 points ved dette års JM. DM 15 meter Riffel vandt DSB/ASF næste alt, og DM 300 Meter vandt Lars Mahler 60 liggende med 598 points. DM i Silhuetpistol vandt Jan Poulsen med 582 (680,9) points.
Til DM på 300 meter vandt Jan Ø. Jensen 3*40 med 1158 point samt 3*20 med 578 point. Sammen med Lars Mahler og Peter Thuesen vandt de Helmatch for hold med ny dansk rekord på 3460 point.

DSB/ASF 1999

Lone Overbye deltog ved NM for handicappede i Turku, Finland, og vandt 2 guld og 1 sølv medalje.

Ved generalforsamlingen deltog 70 medlemmer. Eneste ændring var Jens Hviids valg som pistolformand. Regnskabet gav overskud og det blev fordelt til de 2 sektioner til brug i 1999.

Fra dette år begynder Bernd Grimmer og Claus B. Laursen som klubtrænere på riffel.

Ved DM på 50 meter vandt Jan Ø. Jensen guld i HelMatch med 1156 point. samt for hold med Klavs J. Christensen og Lars Mahler.

Ved DM på 300 meter vandt Carsten Brandt Guld med 596 point i 60 liggende og Jan Ø. Jensen vandt guld i HelMatch med 1158 point.

DSB/ASF 2000

Ved DM på 50 meter vandt Torben Grimmel guld i 60 liggende og sammen med Carsten Brandt og Lars Mahler også guld med 1773 point. På 300 meter Vandt Carsten Brandt guld i 60 liggende med 599 point og i Halvmatch satte Jan Ø. Jensen ny dansk rekord med 587 point

OL 2000 var også en succes for Torben Grimmel – Sølv på 50 meter med 597 point og 103,4 i finalen.

Benny Lykke starter samme år Veteranstævnet på 200 meter i Skibby.

Ved Europa Cup’en på Århus Skydebaner satte Carsten Brandt Dansk rekord i HelMatch på 300 meter med 1167 point, hvorefter Jan Østergård forbedrede den til 1173 point.

Skytternes Hus fyldte 25 dette år.

DSB/ASF 2001

Ved årets generalforsamling havede klubben 525 medlemmer. Ny pistolformand blev Solveig Kjeldsen.

Skytteklubben DSB/ASF’s 25 års jubilæum. Blev fejret af ca. 120 fremmødte gæster.

Nytårsskydningen på langdistance er stadig en fast tradition med konstant 70-80 deltager hvert år. Om det er skydningen eller de Gule Ærter (eller begge dele) som får skytterne frem vides ikke.

DM i pistol terræn bliver Lars Gregersen 3 double mester på Call 22, Grovrevolver og Call 32.

DM 300 meter vinder Charlotte Jakobsen 60 liggende og Jan Østergård vinder halv og helmatch.

DM 50 meter vinder Carsten Brandt 60 liggende og Klaus J Christensen vinder helmatch.

EM 300 meter blev afholdt i Zagreb, Kroatien og i 60 liggende, skød Carsten sig til en Sølvmedalje.

DSB/ASF 2002

Landsstævnet 2002 var denne gang på Bornholm, med et meget lavt deltagerantal. Rejseafstand og deltager udgiften var for meget for mange.

Ved Europa Cup’en i Schweiz vandt Charlotte Jacobsen Guld med 595 point i 60 liggende hvilket var Dansk Rekord. I Halvmatch vandt hun med 579 hvilket også var Dansk Rekord. Hun forsatte samme stil til VM med 3 guldmedaljer Årets sidste Europa Cup på Århus Skydebaner (Skibby) vandt Charlotte Jacobsen 4 guldmedaljer i 60 liggende, Halvmatch og 2 * hold, og Carsten Brandt fik guld i 60 liggende med 598 point.

Til DM på Silhuetpistol vandt Jan Truelson guld, samt hold-guld til Jan,Jan Poulsen og Lars Gregersen.

DSB/ASF 2003

Til DM 10 meter vandt herre-junior Steffen Olsen med 592 point. Hertil yderlig 4 hold guld medaljer til Herre, herre-junior, dame-junior og Oldboys. Oldboys vandt G.B.Frederiksen guld med 400 point.

Benny Lykke fik dette år Skytternes Ærestegn.

Ved dette års Europa Cup på Århus Skydebaner (Skibby) vandt Charlotte Jacobsen 1 60 liggende med max 600 point – ny dansk rekord. Hertil vandt hun også halv-matchen med 588 point.

Torben Grimmel: Verdens Rangliste Nr. 1 på 50 meter i 60 liggende.

DSB/ASF 2004

Ved Masters på Vestereng lavede Charlotte ny dansk rekord på 50 meter halvmatch med 588 point.

Ved DM vandt Charlotte 60 liggende med 599 point og vandt halvmatch med 589 point. Jan Østergård vandt halvmatch med 579 point, og hold guld til Jan Ø, Carsten Brandt, og Lars Mahler. Helmatch for hold fik Jan Ø, Carsten Brandt og Henning Møller guld.

Til DM pistol vandt DSB/ASF 2. hold guld medaljer på Standard og Silhuet.

DSB/ASF 2005

Ved dette års generalforsamling blev Martin Fuglsang Jensen valgt som ny formand. Ny formand for pistolafdelingen blev Kari Hillers. Den afgående formand Arne Christensen blev på generalforsamlingen udnævnt til Æresmedlem.

DM på 300 meter riffel var igen et godt år for Charlotte Jacobsen. Ny dansk rekord i halvmatch med en forbedring med 3 point til 592 point. Charlotte vandt også i 60 ligende med 597 point. Carsten Brandt vandt 60 liggende med 595 point og Jan Østergård Jensen vandt halvmatch med 575 point.

DM Silhuet vandt DSB/ASF hold guld, og Hold guld på Sportsdpistol for Ungdom.

Europa Cup i Danmark for Riffel blev igen i år afholdt i Skibby. Og allerede på førstedagen blev det til ny dansk rekord og EC guld til Charlotte Jakobsen i 60 liggende med 597 point. og 2. guld medalje i halvmatch med 587 point.

DSB/ASF 2006

Ved dette års generalforsamling valgtes Claus Broløs som næstformand.

Ved VM i Zagreb forsvarede Charlotte Jakobsen sit verdensmesterskab fra 2004 i halvmatch. Mesterskabet blev fejret på Århus Skydebaner med en Reception.

Europa Cup’en på Århus Skydebaner blev også et godt stævne for Charlotte Jacobsen som her vandt 60 liggende med 596 point. Hos herrene vandt Carsten Brandt også 60 liggende med max. 600 point. I Helmatch vandt Rene Kristiansen guld med 587 point.

Landsstævnet bev dette år afholdt i Haderslev.

Sikkerhedspløkken bliver indført som obligatorisk sikkerhedsforanstaltning.

Århus Amts skytteforening afholdt sit 140 års jubilæum (17. marts) på Århus Skydebaner d. 7. oktober 2006

Jens Ernstsen, mangeårig medlem af skytteklubben, afgik ved døden efter kort tids sygdom, kun 62 år gammel.

DSB/ASF 2007

Århus Amts Skytteforening og Randers Amts Skytteforening fusionerede og blev til ‘DDS Øst-jylland’. Fusionen blev en realitet den 11. marts 2007 med virkning fra den 01. januar 2007.
Den 11. marts 2007 kl. 10.00 afviklede begge skytteamter deres sidste årsmøder som selvstændige skytteamter og samme dag i fortsættelse af års-møderne, blev der afholdt en stiftende generalforsamling for DDS Østjylland og en ny stor landsdelsforning under De Danske Skytteforeninger var en realitet. Med navnet: DDS ØST-JYLLAND.

Klubmedlem Bent K. Rasmussen afgår pludseligt ved døden – 72 år.
En stor personlighed Niels Langbo (Randers) afgår også ved døden – 82 år.
Niels som var kendt som skytte i Randers skyttekreds, formand for Jyllandsudvalget og igennem 25 år bestyrelsemedlem i Jydske Byskytter.
Forværende Amtsformand E.K. Cramer dør efter længere tids sygdom. Cramer var amtsformand i Århus Amt Skytteforening fra 1972 til 1987.

Ved Danmarksmesterskaberne på 300 meter vandt Charlotte Jakobsen med 593 point i 60 skud liggende, og for herrene vandt Carsten Brandt, Steffen Olesen og Lars Mahler DIF-Guld for hold.
I Helmatch vandt Carsten Brandt, Steffen Olesen og Jan Østergård DIF-Guld med 3433 point.

Ved Europa Cup’en på Århus Skydebaner vandt Carsten Brandt i 60 liggende med Max. 600 point.


Carsten Brandt i 60 liggende med Max. 600 point – Fuld hus.

Charlotte Jakobsen vinde i 60 liggende med 597 point, samt i Halv Match med 578 point.

DSB/ASF 2008

Generalforsamlingen blev i første omgang ikke gennemført, da de opmødte medlemmer ikke syntes generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Amtsbladet ‘Kuglefanget’ var ophørt i starten af året på grung af Amtets økonomi. En ny indladelse skulle der til, og denne gang skrifteligt i dagspressen.

Ny formand Claus Broløs Rasmussen, samt næstformand Jens Hviid.

Torben grimmel vinder WC i Milano med 2 point til nærmeste konkurrent med 597 – 701.3. og ligger dermed nummer 2 på verdensranglisten. – Dette er ikke ‘nok’ for at deltage ved OL i Beijing.

Dette års DM for pistol blev afholdt på Vestereng ved hjælp af DSB/ASF. Det er et af de bedste sportslige resultater der er opnået af vore pistolskytter i længere tid.
2 individuelle bronze, 1 Dansk Mester (DIF medalje) og 3 hold guld i herre rækken, 2 af hold medaljerne er tillige også DIF medaljer samt 1 guld og 1 sølv individuelt og 2 hold sølv i veteran rækken.

Bernd Grimmel fra Skytteklubben DSB/ ASF blev på Idrætssamvirket Århus´ repræsentantskabsmøde kåret som Årets Leder 2007.
Ved generalforsamlingen på Århus Skydebaner modtog Charlotte Jakobsen ‘Cramers Fad’.
Ejnar Pedersen dør – 81 år gammel.

Krista Rasmussen, Svends tro livsledsager, døde i December – 88 år. Krista har været medlem siden 1952, i mange år var hun Svends tro følgesvend rundt på de danske skydebaner.

Svend Erik Nielsen har været medlem siden 1968, Svend skød pistol. I de senere år hvor helbredet var begyndt, at svigte, kom han med Taxa fra Randers i sin rullestol for at komme ind og skyde en serie. Svend Erik blev 83 år.

Knud Vejlin har været medlem siden 1986. Knud var altid i godt humør og altid frisk med en kommentar. Knud blev 84 år.

DSB/ASF 2009

Fra dette år blev alle patroner dyrere, da der ikke længere ydes tilskud. Dansk Tipstjenstes overskud og omsætning var igennem længere tid for lav, så der skulle spares.

Efter 32 år med Amtsarbejde forlod Benny Lykke DDS-Østjylland, hvoraf de 30 år som Terræn formand.

Veteranstævnerne afholdes nu på 15-50 og 200 meter. Veteranstævnet som afholdes af DSB/ASF (200 meter) havde 10 års jubilæum.

Charlotte Jakobsen sætte igen en dansk rekord, og denne gang er det på 50 meter 60 liggende, med 598 point ved EM udtagelsen i Ballerup.
Charlotte forsatte denne stil og ved EM i Kroatien lavede hun en ny verdensrekord på 300 meter i 60 liggende.
Torben Grimmel og Carsten Brandt vandt sølvmedaljer i 60 liggende for hold, og denne særdeles flotte præstation blev markeret med et lille arrangement på Vester Eng Skydebane. Grillen blev tændt og DSB/ASF var vært ved et let traktement. Såvel medlemmer, som familie og venner lykønskede mestrene.


De 3 skytter med EM medaljerne

Der blev hentet følgende DIF medaljer hjem.

50 m riffel – Helmatch – Indviuelt – Charlotte Jakobsen
50 m riffel – 60 liggende – Individuelt – Torben Grimmel
50 m riffel – 60 liggende – Hold – Torben Grimmel + Steffen Olsen + Carsten Brandt
25 m pistol – Standard – Individuelt – Jan Truelsson
25 m pistol – Standard – Hold – Jan Truelsson + Jan Poulsen + Lars Gregersen
25 m pistol – Grov – Hold – Jan Truelsson + Jan Poulsen + Lars Gregersen
25 m pistol – Silhouet – Hold – Jan Truelsson + Jan Poulsen + Kari Hillers
15 m riffel – Pernille Hansen – Guld Individuelt
I mange år har DSB/ASF afholdt Baltic Cup. Men i fra 2009 måtte dette aflyse, på grund af huset ikke lever op til de krav/forventninger, som stilles i dag, hvor ens forhold for 40-50 skytter kan stå ved siden af hinanden med elektroniske baner.

DSB/ASF 2010

‘Landedelsforening’ blev navnet som afløser ‘Amtsforening’, i samme stil som i DGI.
Dobbelt op på VM-sølv – Charlotte Jakobsen fra skytteforeningen DSB-ASF gentog bedriften på 300 meter og vandt to riffel-VM-sølvmedaljer i 60 liggende med 597-37x og i disciplinen 3 positioner (3×20 skud) med 583-17x.

Ved Europa Cup’en i Pilzen vandt Charlotte Halvmatchen – Guld med 585 ponits.

Ved Danmarksmesterskabet på 10 meter luftriffel vandt: Herre junior: Morten Flecks – DSB/ASF – 677,6/578 Dame: Anette Jensen – DSB/ASF 499,8/398.

DSB/ASF 2011

Ved dette års generalforsamling, gik riffelformanden og derefter stod posten ubesat. På starten af dette år mistede klubben Æresmedlem: Svend Aage Rasmussen
De kommunale tilskud til rengøring ophører fra juni, og lokal tilskud til ungdom nedsættes med 30%, hvilket bliver til mange penge. Som plaster på dette sår er det lykkes klubben at skaffe det manglende beløb ved afholdelse af Polterabend, og firma skydninger.
Ved års skiftet var vi 480 medlemmer fordelt på 368 mænd og 112 kvinder. Sidste år blev der skudt/brugt 242.700 cal 22 og 5500 grov patroner Ca 125 under 25 år, 255 imellem 25-60 år og 100 over 60 år. (46 % på pistol og 54 % på Riffel)

Års krus blev uddelt til: Peder H. Mikkelsen – 25 år, Claus Brix Laursen – 40 år, Kurth Erland Nielsen – 40 år og Poul Meisner – 50 år

Dette blev til en del DIF medaljer i årets løb:
Anette K. Jensen Luftriffel, 10 m, 40 skud Individuelt
Anette K. Jensen
Kim Christensen
Sidsel Høegsberg Luftriffel, 10 m, 60 skud hold
Charlotte Jacobsen Riffel, 50 m, Halvmatch, 3 × 20 skud Individuelt
Charlotte Jacobsen Riffel, 50 m, 60 skud liggende, damer individuelt
Christina Popp
Christina B. Engström
Lonni Jessen 25 m sportspistol Hold
Jan Truelsson 25 m grovpistol Individuelt
Lars Gregersen
Jan Poulsen
Jan Truelsson 25 m grovpistol Hold
Carsten Brandt
Torben Grimmel
Lars Mahler Riffel, 50 m, 60 skud liggende, herrer Hold
Carsten Brandt Riffel, 300 m. 60 skud liggende individuelt
Jonas Andersen Luftriffel, 10 m, SH2 60 skud liggende Individuelt
Lone Overbye Luftriffel, 10 m, SH1 60 skud liggende Individuelt
Ved World Cupen i München vandt Anette Jensen den 3. danske kvoteplads til OL i London. Anette Jensen blev nr. 4 i finalen med 0,1 point fra 3. pladsen. Anette skød sig i finalen med 398 point og skød en fantastisk flot finale med 102,9 point.
Ved Europamesterskabet i Beograd vandt Charlotte Jakobsen bronze på halvmatch 300 meter.
Ven Nordisk Mesterskab i skydning for handicappede, som foregik i Sverige, vandt Århus-skytten Lone Overbye det nordiske mesterskab i disciplinen Luftpistol.

DSB/ASF 2012

På årets generalforsamling udskiftes Pistol-formanden med Martin F. Jensen og Riffel-formanden med Finn Danielsen.

Ved generalforsamlingen på Århus Skydebaner modtog John L. Matthiesen ‘Cramers Fad’.

Torben Grimmel vandt sølvmedalje ved World Cupen i London, og deltog ligeledes ved OL i London.

Ved Europa Cuppen på 300 meter i Thun, Schweiz vandt Charlotte Jakobsen 2 * guld i damernes Riffel 50 meter 3×20 skudmed 584 point og 599 point på 300 meter 60 skud liggende.

Ved Europa Cuppen på 300 meter i Eskilstunda, Sverige gik det godt set et med danske øjne, det er blevet til mange medaljer:

 • Guld i 60 liggende for damer, Charlotte Jakobsen
 • Guld i 3×20 for damer, Charlotte Jakobsen
 • Guld i 3×20 standard gevær for herre, René Kristiansen
 • Sølv i 60 liggende for herre Carsten Brandt
 • Sølv i 3×40 for herre, René Kristiansen
 • Bronze i 60 liggende herre hold Carsten Brandt, Steffen Olsen og Rene Kristiansen
 • Bronze i 3×40 hold, Jacob Larsen, Steffen Olsen og René Kristiansen

Ved de Paralympiske Lege i London deltog Jonas Andersen som med 600 point, men med manglende 100-dele ikke forsatte til finalen.

Sidst på året mistede klubben Æresmedlem: Karl Hansen

DSB/ASF 2013

IWK Munchen den 24-26 januar blev Morten Flecks udtaget på riffel herre.

EM på luftriffel og luftpistol finder sted i Stadium Arena Fyn 26. februar-2. marts 2013. Her deltog

 • Riffel Herrer: Morten Flecks
 • Pistol Herrejunior: Frederik Larsen

I februar blev klubben sat i ‘Pitstop’ og klubbens medlemmer fremkom med 4 ønsker til ændringer klubbens synlighed og tilbud. Herefter indførtes Nyhedsmail, genindført riffel intro-kursus m.m.
Til det militære nordiske mesterskaber i Sverige vandt Jan Truelsson i disciplinen militær hurtigskydning individuelt guld med 586 point. 9 point foran nr 2.

Ved World cup i Granada blev Carsten Brandt nr. 2 med resultatet: 626,2 – 208.6 på 50 meter riffel.
EM i Osijek, Kroatien blev flot overstået med flere medaljer til klubbens skytter:

 • Riffel 50 meter – 60 skud liggende herrer, EM-bronze til Kenneth Nielsen (Ballerup Skytteforening), Carsten Brandt og Steffen Olsen.

Ny Dansk hold rekord

 • Riffel 300 meter – 60 skud liggende damer, EM-Guld til Charlotte Jakobsen
 • Riffel 300 meter – 60 skud liggende herrer, EM-bronze til Carsten Brandt, René Kristiansen (Bredstrup-Pjedstrup IF) og Steffen Olsen.

DSB/ASF 2014

På årets generalforsamling udskiftes:

 • Formand: Finn Danielsen
 • Næstformand: Martin F Jensen
 • Pistolsektions formand: Arny Reinholt Jensen
 • Riffelsektions formand: Kim Christensen
 • Pistol 10 & 15 meter: Morten Hansen

Sidst på året blev Næstformanden udskiftet (af private årsager) og Morten Hansen overtog posten.
VM Riffel 300 meter – 60 skud liggende damer blev Charlotte Jakobsen verdensmester (igen)!
Charlotte skød guldet hjem med 593 – 25x point.

Langdistanceformanden Benny Lykke afgik ved døden d. 23 december.

DSB/ASF 2015

Med et ja hele vejen rundt undtagen i Liberal Alliance gav Aarhus Byråd onsdag aften en bevilling på 20,3 mio. kr. til et nyt ‘Skytternes Hus’ ved siden af Skøjtebanen. Grunden inklusiv Børnenes Hus skulle bruges til et nyt boligprojekt.

Ved World Cuppen i Changwon, vandt Torben Grimmel bronze med 623,2 / 186,4 points.
Ved Europa Cup i Zagreb, vandt Charlotte Jakobsen Guld i 3 x 20 skud med i alt 585 – 20x point.

Ved dette års generalforsamling uddeltes der årskrus til følgende:

 • Jette Rasmussen – 50 år
 • Per Jensen – 40 år
 • Freddy Ovesen – 40 år

Jørgen Pingel, Jytte Leth, Kim Brockhusen, Jan Nielsen, Jette Ovesen, Edith Hansen og Michael Jørgensen med 25 år på bagen.

DSB/ASF 2016

Torben Grimmel vinder World Cup-guld i Bangkok med 625,5/209,1 over 2. pladsen med 620,1/208,3 og igen i München med 632,0/210,6 over 2. pladsen med 631,8/209,6.

Til DM på 10 meter pistol vandt Frederik Larsen Guld.

DSB/ASF 2017

Det nys ‘Skytternes Hus’ Gøteborgalle 7 G i Århus Nord er nu opført.

OL programmet revideres og 50 meter riffel skydning udgår. Det samme er også sket for de danske mandlige roeres ‘Guldfirer’. Torben Grimmel har været med ved fem olympiske lege – senest i Rio 2016.

DSB/ASF 2018

Indvielse Skytternes Hus Århus 21. april 2018.