Århus Skydebane

Højbyhus 1 A
8462 Harlev J

Tlf.: 86 94 17 77

Her findes 20 baner som enten er opsat til 200 meter eller 300 meter.